Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXVI: Đổi mới toàn diện và hiệu quả, phát triển nhanh chóng và bền vững
Ngày 15/6/2010, Đảng bộ Trường ĐHKHXH&NV tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVI với sự tham gia của 123 đại biểu đại diện cho 333 đảng viên toàn Đảng bộ. Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ XXV và thảo luận, đề ra phương hướng, mục tiêu phát triển Nhà trường trong nhiệm kỳ XXVI.

PGS.TS Phạm Trọng Quát - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã nghe các báo cáo: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ XXV trình Đại hội nhiệm kỳ XXVI; Kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ XXV; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ XXV trình Đại hội nhiệm kỳ XXVI; Báo cáo tổng hợp góp ý kiến cho văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

GS.TS Nguyễn Văn Khánh

            Trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, GS. TS. Nguyễn Văn Khánh - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường đã khẳng định: mặc dù còn một số hạn chế về chỉ tiêu phát triển đội ngũ, nhưng nhìn chung, bằng sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, sinh viên, với sự chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Đảng bộ Nhà trường đã hoàn thành về cơ bản những mục tiêu đã được Đại hội lần thứ XXV đề ra. Những thành tựu đạt được trong thời gian qua đã đưa Nhà trường tiến thêm những bước quan trọng, tạo tiền đề cho những bước phát triển trong thời gian tới. GS. TS. Nguyễn Văn Khánh cũng nhấn mạnh đến những thành tích nổi bật trong nhiệm kỳ XXV trên lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và công tác Đảng.

            Với khẩu hiệu hành động: “Đổi mới toàn diện và hiệu quả, phát triển nhanh chóng và bền vững”, mục tiêu phát triển của Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ XXVI (2010-2015) được xác định là: “Nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ để đưa Nhà trường sớm trở thành một đại học nghiên cứu, có chất lương đào tạo và nghiên cứu khoa học đạt chuẩn khu vực, trong đó phát triển một số ngành/chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế, góp phần đắc lực vào công cuộc phát triển đất nước. Phấn đấu đến năm 2015, Trường được xếp vào top 400 trường đại học hàng đầu khu vực châu Á”.

            Các phương hướng tổng quát được xác định là: Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; Đổi mới toàn diện công tác quản lý của Nhà trường; Nâng cao chất lượng đào tạo, đưa nhiệm vụ đào tạo tín chỉ đi vào chiều sâu ở các bậc đào tạo; Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng đội ngũ cán bộ; Nâng cao hiệu quả công tác NCKH và hợp tác quốc tế; Thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển Nhà trường giai đoạn 2010-2015.

            Phát biểu chỉ đạo Đại hội, PGS. TS. Phạm Trọng Quát - Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc ĐHQGHN đã đánh giá cao những thành tích mà Trường ĐHKHXH&NV đạt được trong nhiệm kỳ XXV. Ông nói: “Trường ĐHKHXH&NV cần tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín cao trong hệ thống giáo dục Việt Nam, là một địa chỉ tin cậy về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực KHXHNV, một địa chỉ hợp tác và hội nhập quốc tế về đào tạo và NCKH. Trường ĐHKHXH&NV phải là đơn vị đi đầu trong trong việc thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ của ĐHQGHN”. PGS. TS. Phạm Trọng Quát cũng giao cho Đảng bộ Nhà trường cần nhanh chóng thực hiện các nhiệm vụ:

- Hiện đại hoá các chương trình, giáo trình đào tạo theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế; gắn liền với đổi mới phương thức dạy và học theo tín chỉ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục cả về tri thức và phẩm chất chính trị, đạo đức;

- Phát triển quy mô và cơ cấu bậc đại học một cách hợp lý, mở rộng quy mô đào tạo sau đại học, quy mô đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, các chương trình đào tạo tiên tiến, xây dựng và phát triển các ngành và chuyên ngành đạt trình độ quốc tế.

            - Phát triển quy mô và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiên cứu; kết hợp hài hoà nghiên cứu lý luận cơ bản với giải đáp những vấn đề cấp bách trong cuộc sống; xây dựng các tập thể khoa học, nhóm nghiên cứu mạnh, tiến tới hình thành các khuynh hướng, trường phái khoa học mạnh trong lĩnh vực KHXHNV.

            - Xây dựng kế hoạch đồng bộ và tạo bước đột phá trong công tác tổ chức nhằm thúc đẩy liên thông, liên kết giữa các khoa, bộ môn, trung tâm trong nhà trường để phát huy cao nhất thế mạnh đào tạo theo tín chỉ và nghiên cứu của các ngành KHXHNV;

            - Tập trung xây dựng quy hoạch cán bộ theo phương thức quản trị đại học tiên tiến; tiếp tục và đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ đủ mạnh, đặc biệt là đội ngũ cán bộ giảng dạy có chất lượng, có trình độ cao.

            - Phát huy sức mạnh tổng hợp và gắn kết của hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ 

       

Đại hội đã bầu 17 đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ XXVI, 57 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN và thông qua Nghị quyết Đại hội với 100% ý kiến tán thành.

            Cũng trong buổi chiều, Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới đã họp phiên đầu tiên bầu ra ban Thường vụ Đảng uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ. Đảng uỷ cũng tiếp tục giới thiệu và bầu Bí thư, Phó Bí thư và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ. Kết quả:

  • Đồng chí Nguyễn Văn Khánh giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ;
  • Đồng chí Nguyễn Kim Sơn giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ;
  • Đồng chí Đặng Xuân Kháng giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ.

 

 

Một số chỉ tiêu cơ bản được Đại hội Trường ĐHKHXH&NV thông qua:

            - Đến năm 2015, 85% cán bộ giảng dạy có học vị sau đại học, trong đó 60% có học vị tiến sĩ, 25% có chức danh giáo sư, phó giáo sư; 100% sử dụng được ngoại ngữ trong chuyên môn và 20% giảng dạy bằng ngoại ngữ.

            - Phấn đấu xây dựng 1/6 số ngành đào tạo đại học và sau đại học đạt trình độ các trường đại học tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á và nâng quy mô đào tạo sau đại học lên 30% tổng quy mô đào tạo đại học chính quy.

            - Tập trung chỉ đạo xây dựng và thực hiện từ 1-2 dự án, 5-6  đề tài lớn mang tính liên ngành, có giá trị lý luận và thực tiễn cao.

            - Tập trung chỉ đạo đổi mới toàn diện cơ chế quản lý của trường và các đơn vị theo tiêu chuẩn ISO- 9000 -2001.   

            - Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, 100% chi bộ đạt danh hiệu chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 90% chi bộ đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 90 % đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phấn đấu kết nạp mỗi năm ít nhất 30 đảng viên mới, trong đó 2/3 là sinh viên.

 

 

 Thanh Hà - Thành Long - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :