Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Kết quả hỗ trợ công bố công trình khoa học quốc tế đợt 1 năm 2013

Thực hiện Chương trình hỗ trợ công bố công trình khoa học quốc tế năm 2013, CLB Nhà khoa học ĐHQGHN trân trọng thông báo kết quả thực hiện đợt 1 (từ ngày 01/8 đến hết ngày 31/10) như sau:
1. Hồ sơ đăng ký:
Trong đợt 1, CLB đã nhận 24 hồ sơ đăng ký, cụ thể:
            - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: 12 hồ sơ
            - Trường Đại học Công nghệ: 04 hồ sơ
            - Trường Đại học Kinh tế: 03 hồ sơ
            - Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn: 02 hồ sơ
            - Khoa Luật: 03 hồ sơ
Trong tổng số 24 hồ sơ đăng ký có 23 hồ sơ đủ điều kiện (Có danh sách kèm theo).
2. Thời gian và địa điểm trao kinh phí hỗ trợ:
 - Các gói hỗ trợ sẽ được CLB trao cho các tác giả tại chương trình CAFÉ SỐ 4 vào ngày 29 và 30/11/2013 tại Ba Vì, Hà Nội (Các tác giả xem chương trình chi tiết tại Thông báo trên trang Website: vsl.vnu.edu.vn).
- Các tác giả không đến nhận gói hỗ trợ tại chương trình CAFÉ SỐ 4 và các tác giả đang nghiên cứu tại nước ngoài CLB sẽ trao qua hình thức chuyển khoản.
Mọi thông tin chi tiết liên quan đến chương trình xin vui lòng liên hệ với Đỗ Hoàng Nam (thư ký CLB); DĐ 0983491984; Email: namdh.it@vnu.edu.vn.
CLB luôn mong rằng, mặc dù số tiền hỗ trợ chưa lớn nhưng đã góp một phần nhỏ để kịp thời động viên, ghi nhận thành quả của các Nhà khoa học trẻ đã có công trình công bố quốc tế trong đợt 1 năm 2013.
Mong rằng, trong thời gian tới có nhiều nhà khoa học trẻ trong ĐHQGHN công bố công trình quốc tế và nhận được sự hỗ trợ của CLB.
Đăng ký trực tuyến tại đây
 
TT
Tên công trình
Tác giả
Đơn vị công tác
Nới công bố/ Nguồn trích dẫn
1
Large-pore Mesostructured Silica Impregnated with Blended Amines for CO2 Capture
ThS. Đào Sỹ Đức
Khoa Hóa học,
VNU-HUS
Industrial & Engineering Chemistry Research (ACS Publication), IF: 2,206
Ind. Eng. Chem. Res. 2013 (52), pp. 13810-13817, DOI: 10.1021/ie4020588
2
Parallelization of the Fast Multipole Method for Molecular Dynamics Simulations on Multicore Computers, Advanced Computational Methods for Knowledge Engineering
PGS.TS. Nguyễn Hải Châu
Khoa Công nghệ Thông tin,
VNU-UET
Studies in computational
intelligence - Springer 479, 2013, 209-224, (DOI: 10.1007/978-3-319-00293-4_16, Print ISBN: 978-3-319-00292-7, Online ISBN: 978-3-319-00293-4)
 
3
On the Label Bias Problem of Part-of-Speech Tagging
TS. Lê Hồng Phương
Khoa Toán-Cơ-Tin họcVNU-HUS
The 10th IEEE RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (sponsored by the IEEE Vietnam Section in cooperation with IEEE Region 10, IEEE Communications Society, IEEE Computational Intelligence Society, and others)
 
4
Part-of-Speech Induction for Vietnamese
TS. Lê Hồng Phương
Khoa Toán-Cơ-Tin học VNU-HUS
Advances in Intelligent Systems and Computing (Proceedings of the Fifth International Conference KSE 2013, Volume 2) Volume 245, 2014, pp 261-272, Series ISSN 2194-5357, ISBN: 978-3-319-02820-0 (Print) 978-3-319-02821-7 (Online), DOI 10.1007/978-3-319-02821-7_24, Springer International Publishing
 
5
Insulator-to-metal transition and magnetism of potassium metals loaded into regular cages of zeolite LSX
TS. Nguyễn Hoàng Nam
Khoa Vật lý,
VNU-HUS
Journal of the Korean Physical Society, August 2013, Volume 63, Issue 3, pp 512-516, IF 2012: 0.506 (Print ISSN 0374-4884, Online ISSN 1976-8524, Publisher Springer Netherlands)
 
6
Exotic magnetism of s-electron cluster arrays: Ferromagnetism, ferrimagnetism and antiferromagnetism
TS. Nguyễn Hoàng Nam
Khoa Vật lý,
VNU-HUS
Journal of the Korean Physical Society, August 2013, Volume 63, Issue 3, pp 699-705, IF 2012: 0.506 (Print ISSN 0374-4884, Online ISSN 1976-8524, Publisher Springer Netherlands)
 
7
Livelihood Strategies for Coping with Land Loss among Households in Vietnam's Sub-Urban Areas
TS. Trần Quang Tuyến
Khoa KTCT,
VNU-UEB
Asian Social Science, ISSN 1911-2017 (Print)   ISSN 1911-2025 (Online), DOI: 10.5539/ass.v9n15p33, Vol 9, No 15 (2013)
 
8
Synthesis of zeolite from natural diatomite Bao Loc district, Lam Dong province of Vietnam and it’s application for removal of heavy metals (Pb and Cd)
PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải
Khoa Môi trường, VNU-HUS
ARPN Journal of Agricultural and Biological Science. ISSN 1990-6145. Vol. 8, No. 8, August 2013. p. 599-604 (ISI listed)
 
9
Research and assessment of surface water quality in Xuan Thuy ramsar site
PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải
Khoa Môi trường, VNU-HUS
ARPN Journal of Agricultural and Biological Science. ISSN 1990-6145. Vol. 8, No. 9, September 2013. p. 621-629 (ISI listed)
 
10
A feature-word-topic model for image annotation and retrieval
TS. Phan Xuân Hiếu
Khoa Công nghệ thông tin,
VNU-UET
Journal
ACM Transactions on the Web (TWEB), Volume 7 Issue 3, September 2013, Article No. 12 (ISSN:1559-1131 EISSN:1559-114X)
 
11
Opportunities and Challenges for Vietnam’s Higher Education in the Globalisational
Process: Experiences From Hanoi University of Social Sciences and Humanities
TS. Trần Văn Kham
Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học, Trường ĐHKHXH&NV
US-China Education Review B (Hoa Kỳ), ISSN: 2161-6248
Vol 3, No9, pp.680-689
 
`12
Wicked problems: a value chain approach from Vietnam’s dairy product
TS. Nguyễn Việt Khôi
Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, VNU-UEB
Springer Plus (doi: 10.1186/2193-1801-2-161)
 
13
Exporting Vietnam's agricultural and fishery products to European Union market under green trade barriers
TS. Nguyễn Việt Khôi
Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, VNU-UEB
Inderscience publishers (Publishers of distinguished academic, scientific and professional journals) Int. J. of Diplomacy and Economy, 2013 Vol.1, No.3/4, pp.309 - 328 (DOI: 10.1504/IJDIPE.2013.056994)
 
14
Interface Charge Trap Density of Solution Processed Ferroelectric Gate Thin Film Transistor Using ITO/PZT/Pt Structure
TS. Phạm Văn Thành
Khoa Vật lý,
VNU-HUS
Ferroelectrics letters section, Volume 40, Issue 1-3, 2013, pp. 17-29
 
15
Exploring a Probabilistic Earley Parser for Event Composition in Biomedical Texts
ThS. Trần Mai Vũ
Khoa Công nghệ thông tin,
VNU-UET
Hosted by the ACL BioNLP workshop Workshop, 8-9 August 2013 in the ACL 2013 Conference, Association for Computational Linguistics (ACL), ISBN: 978-1-937284-55-8
 
16
Mining phenotype candidates from the scientific literature with diverse hypothesis resolution strategies
ThS. Trần Mai Vũ
Khoa Công nghệ thông tin,
VNU-UET
PLOS ONE (SCIE)
doi: 10.1371/journal.pone.0072965.s001
 
17
Beyond Judicial Review: The Proposal of the Constitutional Academy
TS. Bùi Ngọc Sơn
Khoa Luật,
VNU-LAS
Chinese Journal of Comparative Law (September, 2013)
(published by Oxford University Press) (SCOPUS)
(Online ISSN 2050-4810 - Print ISSN 2050-4802)
 
18
Confucian Constitutionalism in Imperial Vietnam
TS. Bùi Ngọc Sơn
Khoa Luật
National Taiwan University Law Review 8(2) (2013): pp.373-435
(ISSN: 1812-6324)
 
19
The Confucian Foundations of Ho Chi Minh’s Vision of Government
TS. Bùi Ngọc Sơn
Khoa Luật
Journal of Oriental Studies 46 (1) (2013),
pp 35-60 (co-published by Hong Kong University and Stanford University) (HK ISSN 0022-331X)
20
Emplacement and cooling of the Dien Bien Phu granitic complex: Implications for the tectonic evolution of the Dien Bien Phu Fault (Truong Son Belt, NWVietnam)
PGS.TS. Vũ Văn Tích
Ban KHCN, VNU
Gondwana Research, Available online 30 August 2013
 
21
The South China Block-Indochina collision: where, when, and how?
PGS.TS. Vũ Văn Tích
Ban KHCN, VNU
Journal of Asian Earth Sciences
Volume 79, Part A, 5 January 2014, Pages 260–274, http://dx.doi.org/10.1016/j.jseaes.2013.09.022
22
4-tert-Butoxy-1-ethoxy-1,3-bis(trimethylsilyloxy)-1,3-butadiene. A New Diene and its Application to the Synthesis of γ-Alkylidenetetronic Acids
TS. Nguyễn Thị Hồng Vân
Khoa Sinh học, VNU-HUS
Zeitschrift für Naturforschung B
A Journal of Chemical Sciences
ISSN 0932-0776
Z. Naturforsch. B appears monthly
 
23
Studying the Presidency of Vietnam and France from a comparative perspective
ThS. Trần Điệp Thành
Phòng Đối ngoại & Hợp tác Quốc tế
Trường ĐH KHXH&NV
The Journal of Korean Policy Studies (ISSN 1598-7817), The Gyong-in Association For Public Administration, South Korea
http://www.dbpia.co.kr/Journal/IssueList/19758?
Collection=1&Id=19758&
Page=1&Sort=1&pagesize=20

 VNU Media - CLB Các nhà khoa học trẻ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   |