Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Khai thác dữ liệu tạp chí khoa học của Hội Toán học Hoa Kỳ

Trung tâm Thông tin – Thư viện ĐHQGHN thông báo về việc sử dụng tạp chí MathSciNet / Mathematical Review của American Mathematical Society.

Nằm trong kế hoạch tăng cường tài nguyên thông tin điện tử, Thư viện đã liên hệ, phối hợp với Viện Toán học thuộc Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam để dùng chung tạp chí Online MathSciNet / Mathematical Review của Hiệp hội Toán học Hoa Kỳ.

Kính mời toàn thể bạn đọc ĐHQGHN truy cập, khai thác MathSciNet tại:

http://lic.vnu.edu.vn (Website: Thư viện Mục CSDL ĐIỆN TỬ) hoặc liên kết trực tiếp đến: http://db.lic.vnu.edu.vn:2048/login?url=http://www.ams.org/mathscinet

Lưu ý: Bạn đọc đăng nhập bằng tài khoản Email ĐHQGHN: tencanhan@vnu.edu.vn

 

 PV - Trung tâm Thông tin Thư viện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   |