Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Tuyển chọn nhiệm vụ khoa học - công nghệ của ĐHQGHN năm 2015 (danh mục và mẫu hồ sơ đăng ký)

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ĐHQGHN năm 2015.

1. Danh mục nhiệm vụ chi tiết tải về dưới đây (PDF):

- Khối ngành Khoa học Tự nhiên - Công nghệ - Kỹ thuật – Y dược

- Khối ngành KHXH&NV- Kinh tế - Luật – Giáo dục và Ngoại ngữ

2. Mẫu hồ sơ đăng ký tuyển chọn nhiệm vụ KHCN cấp ĐHQGHN 2015

- Thuyết minh nhiệm vụ KHCN cấp ĐHQGHN

- Lý lịch khoa học

Đề nghị các đơn vị thông báo để các nhà khoa học chuẩn bị hồ sơ tham gia tuyển chọn theo Hướng dẫn Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ở ĐHQGHN hiện hành.

Hồ sơ được gửi theo đường văn thư hoặc gửi trực tiếp đến Ban Khoa học Công nghệ, ĐHQGHN

Phòng 706 Nhà Điều hành ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).    

Thời hạn và nơi nhận hồ sơ: trước 15h00 ngày 30 tháng 9 năm 2014.


 

 

 PV - Ban KHCN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   |