Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông báo gửi bảng điểm sinh viên tham gia chương trình trao đổi tại Trường Đại học Kansai từ tháng 9/2014 đến tháng 3/2015

Kính gửi: 

-          Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn;

-          Trường Đại học Ngoại ngữ;

Đại học Quốc gia Hà Nội nhận được thông báo của Trường Đại học Kansai, Nhật Bản về bảng điểm của 04 sinh viên đã tham gia chương trình trao đổi trong thời gian từ 21/9/2014 đến 31/3/2015, trong đó có 01 sinh viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và 03 sinh viên của Trường Đại học Ngoại ngữ.

Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị các đơn vị thông báo và phát bảng điểm cho sinh viên; đồng thời tập hợp các tài liệu dưới đây để gửi Đại học Quốc gia Hà Nội (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) trước ngày 15/4/2015.

1. Báo cáo kết quả tham gia chương trình trao đổi của từng sinh viên.

2. Danh sách sinh viên ký nhận bảng điểm.

Danh sách sinh viên nhận bảng điểm tham gia chương trình trao đổi tại Trường ĐH Kansai từ tháng 9/2014 đến tháng 3/2015:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Khóa học, ngành học, đơn vị đào tạo

1

Lưu Thị Thu Hiền

1993

QH-2011-X, ngành Nhật Bản học, Khoa Đông phương học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

2

Ngô Lan Anh

1992

QH-2011-F, ngành tiếng Nhật, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông, Trường Đại học Ngoại ngữ

3

Lê Hồng Thúy

1993

QH-2011-F, ngành tiếng Nhật, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông, Trường Đại học Ngoại ngữ

4

Võ Thị Tâm

1992

QH-2011-F, ngành tiếng Nhật, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa phương Đông, Trường Đại học Ngoại ngữ

 

 VNU Media - Ban CT&CT HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   |