Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Danh mục các ngành, chuyên ngành mở mới trong năm 2015

Căn cứ đề xuất của các đơn vị về danh mục ngành, chuyên ngành mở mới trong năm 2015, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đồng ý mở mới trong năm 2015 đối với 03 ngành đào tạo đại học, 05 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 02 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ, bao gồm:

TT

Đơn vị đào tạo /Ngành

Trình độ đào tạo

ĐH

ThS

TS

I

Trường ĐHKHTN

 

 

 

1

Quản lí đất đai

 

 

1

II

Trường ĐHKHXH&NV

 

 

 

2

Quản trị khách sạn

1

 

 

3

Khoa học thư viện

1

 

 

4

Tôn giáo học

1

 

 

5

Quản trị văn phòng

 

1

 

6

Tâm lí học lâm sàng

 

1

 

III

Trường ĐH Kinh tế

 

 

 

7

Quản trị các tổ chức tài chính

 

1

 

8

Kinh tế biển

 

1

 

IV

Trường ĐH Công nghệ

 

 

 

9

An toàn thông tin

 

1

 

V

Trường ĐH Giáo dục

 

 

 

10

Tâm lí học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

 

 

1

 

Tổng cộng

3

5

2

Các ngành/chuyên ngành này được xem xét trên cơ sở các tiêu chí: có nhu cầu xã hội cao; có đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng (đặc biệt là về đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo…); phù hợp với sứ mệnh của đơn vị; không trùng với lĩnh vực/ngành/chuyên ngành hiện đang đào tạo tại các đơn vị khác trong ĐHQGHN.

>>> Công văn số 2583/ĐHQGHN-ĐT.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   |