Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
VNU – VSL: Chương trình hỗ trợ công bố quốc tế đợt 2 năm 2015
Nhằm tạo động lực thúc đẩy văn hóa công bố quốc tế và hỗ trợ các nhà khoa học trẻ có đam mê nghiên cứu khoa học, Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN (VSL) tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ công bố quốc tế bằng nguồn tài trợ từ Quỹ Phát triển ĐHQGHN đợt 2 năm 2015.

Nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, học viên cao học, sinh viên đang học tập, nghiên cứu và làm việc tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và là thành viên Câu lạc bộ Nhà Khoa học ĐHQGHN.

 2. Phạm vi áp dụng

2.1. Chương trình hỗ trợ công bố quốc tế được áp dụng cho các công trình khoa học được công bố bằng tiếng nước ngoài trên các tạp chí khoa học chuyên ngành thuộc danh mục cơ sở dữ liệu ISI hoặc SCOPUS và được SCIMAGO xếp hạng[i], có lấy địa chỉ là Đại học Quốc gia Hà Nội (Vietnam National University, Hanoi).

2.2. Chỉ áp dụng hỗ trợ cho các công trình công bố (pulished, hoặc published online hoặc accepted) tính từ 01/04/2015 đến thời điểm hết hạn nhận đăng ký hỗ trợ.

2.3. Chương trình hỗ trợ công bố quốc tế không áp dụng với:

- Công trình nghiên cứu trong nhiệm vụ năm học đã được đơn vị cấp kinh phí;

- Công trình nghiên cứu là sản phẩm bắt buộc của đề tài NCKH có nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước (công trình đã cảm ơn các đề tài, dự án).

- Công trình nghiên cứu đã được nhận hỗ trợ từ VSL hoặc được chọn ký tham gia Đề án “Đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học liên ngành” mã số QKHCN.15.01

3. Mức hỗ trợ

Stt

Công trình

Mức hỗ trợ/01 công trình*

Tác giả chính/

Tác giả liên hệ [i][ii]

Tác giả phụ

1

Bài báo công bố trên tạp chí khoa học thuộc danh mục cơ sở dữ liệu của ISI hoặc SCOPUS và được Tổ chức xếp hạng các cơ sở nghiên cứu khoa học SCIMAGO xếp hạng Q1

20.000.000đ

10.000.000đ

2

Bài báo công bố trên tạp chí khoa học thuộc danh mục cơ sở dữ liệu của ISI hoặc SCOPUS và được Tổ chức xếp hạng các cơ sở nghiên cứu khoa học SCIMAGO xếp hạng Q2 đến Q4

15.000.000đ

7.000.000đ


4. Thời hạn nhận hồ sơ đăng kí:

- Các nhà khoa học có công bố quốc tế đáp ứng tiêu chí hỗ trợ vui lòng chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhận hỗ trợ bao gồm đơn đăng ký và bài báo quốc tế, chuyển về văn phòng VSL, Phòng 310 nhà G5, Tòa nhà điều hành ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy trước ngày 25/9/2015cả dạng bản cứng và bản mềm.

Mọi thông tin thắc mắc liên hệ Ban Thư ký CLB: Email: vnu.vsl@gmail.com, ĐT: 0938.675.938.

Ban Chủ nhiệm Câu Lạc bộ Nhà Khoa học ĐHQGHN kính đề nghị các Nhà Khoa học ĐQHGHN quan tâm, đăng ký tham gia Chương trình.

Lưu ý: Mẫu đơn đăng ký mới tải tại đây.

-------------------------------------------

[1] Bảng xếp hạng tứ phân vị của SCImago đánh giá mức độ ảnh hưởng của tạp chí đó chiếm giữ trong danh mục các tạp chí thuộc lĩnh vực, hoặc trong ngành hẹp. Các tạp chí được xếp hạng Q1 là các tạp chí thuộc top 25% tạp chí có chỉ số ảnh hưởng- Impact factor cao nhất.

[1] Đối với công trình có tác giả tập thể: “tác giả chính” là tác giả đứng đầu trong danh sách các tác giả; nếu danh sách tác giả được xếp theo thứ tự bảng chữ cái, chỉ công nhận tác giả liên hệ.

 Nguyễn Huyền Trang - VNU - VSL
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   |