Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ĐHQGHN năm 2016 đợt 2

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo và nghiên cứu thành viên và trực thuộc

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ĐHQGHN năm 2016 đợt 2. Danh mục nhiệm vụ kèm theo Công văn thông báo và được đăng tải trên website ĐHQGHN: www.vnu.edu.vn

Đề nghị các đơn vị thông báo để các nhà khoa học chuẩn bị hồ sơ tham gia tuyển chọn theo Hướng dẫn Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ở ĐHQGHN hiện hành.

Hồ sơ được gửi theo đường văn thư hoặc gửi trực tiếp đến Ban Khoa học Công nghệ, ĐHQGHN (Phòng 706 Nhà Điều hành ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).    

Thời hạn nhận hồ sơ: trước 15h00 ngày 02 tháng 12 năm 2015.

ĐHQGHN trân trọng thông báo./.

>>> Công văn 4586/ĐHQGHN-KHCN, Danh mục Đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

 Ban KHCN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   |