Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Đề xuất nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Tây Nam Bộ

Năm 2015, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã tổ chức xét duyệt và triển khai 14 đề tài thuộc Chương trình Tây Nam Bộ (danh mục kèm theo). Để thực hiện kế hoạch năm 2016, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đề nghị các cơ quan và cá nhân các nhà khoa học đề xuất nhiệm vụ khoa học (theo mẫu đính kèm) ở các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; phát triển bền vững vùng Tây Ban Bộ theo các nội dung ở khung chương trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 734/QĐ-BKHCN ngày 14/8/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ, đề xuất phải có đối tác phối hợp là các cơ quan, tổ chức thuộc các địa phương vùng Tây Nam Bộ.

Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học xã hội và nhân văn và nhiệm vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ (cả văn bản và bản điện tử) xin được gửi về Văn phòng chuyên môn Chương trình Tây Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, phòng 1109, tòa nhà 1A, số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội; email: vanphongchuyenmontnb@gmail.com trước ngày 2/1/2016.

>>> Tải về các tài liệu liên quan

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   |