Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông báo danh sách các công trình tham gia xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KHCN của ĐHQGHN

Thực hiện Nghị định số 78/2014/NĐ-CP của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ, ĐHQGHN thông báo danh sách tác giả công trình, tên công trình đề nghị xét tặng giải thưởng trong thời gian thực hiện xét thưởng để lấy ý kiến.

Mọi ý kiến đối với các công trình, tác giả trong danh sách dưới đây xin gửi bằng văn bản về ĐHQGHN (qua Ban Khoa học Công nghệ) trước ngày 28/2/2016.

I. Danh sách các công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

STT

Tên công trình

Tên tác giả

Đơn vị

1

Lịch sử và Văn hóa Việt Nam – Tiếp cận bộ phận

GS. Phan Huy Lê

Trường ĐHKHXH&NV

2

Cổ sinh – Địa tầng Việt Nam

GS.TSKH. Tống Duy Thanh, TS. Đặng Trần Huyên, KS. Đỗ Bạt, TS. Đoàn Nhật Trưởng, PGS.TSKH. Nguyễn Địch Dỹ, TS. Nguyễn Đức Khoa, TS. Nguyễn Hữu Hùng, KS. Nguyễn Thế Dân, KS. Phạm Huy Thông, TS. Phạm Kim Ngân, PGS.TS. Tạ Hòa Phương, KS. Trần Hữu Dần, TS. Trần Tất Thắng, GS.TS. Trần Văn Trị, TS. Trịnh Văn Long, GS.TSKH. Vũ Khúc, KS. Nguyễn Đình Hồng

Trường ĐHKHTN

II. Danh sách các công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước

STT

Tên công trình

Tên tác giả

Đơn vị

1

Nhóm từ chỉ hướng vận động trong tiếng Việt

GS.TS. Nguyễn Lai

Trường ĐHKHXH&NV

2

Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ

GS.TS. Lê Quang Thiêm

Trường ĐHKHXH&NV

3

- Ngữ pháp Tiếng Việt–Từ loại.

- Các bài giảng về từ pháp học tiếng Việt – Từ loại nhìn từ bình diện chức năng

GS.TS. Đinh Văn Đức

Trường ĐHKHXH&NV

4

- Một số vấn đề quản lý khoa học và công nghệ ở nước ta.

- Đánh giá nghiên cứu khoa học.

- Giáo trình Khoa học Chính sách.

- Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

- Nghịch lý của khoa học và giáo dục trong xã hội đương đại Việt Nam.

PGS.TS. Vũ Cao Đàm

Trường ĐHKHXH&NV

5

- Đời sống tôn giáo tín ngưỡng Thăng Long Hà Nội.

- Vấn đề tôn giáo trong cách mạng Việt Nam, lý luận và thực tiễn.

- Nghiên cứu tôn giáo: Nhân vật và sự kiện.

GS.TS. Đỗ Quang Hưng

Trường ĐHKHXH&NV

6

- Lịch sử mỹ học.

- Nghệ thuật học.

- Bình văn hiện đại.

 

PGS.TSKH. Đỗ Văn Khang, GS.TS. Nguyễn Trân và ThS. Đỗ Thị Minh Thảo (đồng tác giả)

Trường ĐHKHXH&NV

7

Phong trào chống chủ nghĩa thực dân ở Việt Nam

GS.TS. Đinh Xuân Lâm

Trường ĐHKHXH&NV

8

Sức mạnh dân tộc của Cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

PGS. Lê Mậu Hãn

Trường ĐHKHXH&NV

9

- Việt Nam – Thế giới và hội nhập.

GS.TS. Vũ Dương Ninh

Trường ĐHKHXH&NV

10

- Văn hóa Phùng Nguyên.

- Xóm Rền – Một di tích khảo cổ đặc biệt quan trọng của thời đại đồ đồng Việt Nam

PGS.TS. Hán Văn Khẩn

Trường ĐHKHXH&NV

11

- Thơ – Hình thành và Tiếp nhận.

- Văn học hiện đại Việt Nam: Vấn đề và Tác giả.

- Những cấu trúc của thơ.

GS.TS. Lê Văn Lân

Trường ĐHKHXH&NV

12

- Văn học Việt Nam – Dòng riêng giữa nguồn chung.

- Nhà nho tài tử và văn học Việt Nam

GS.TS. Trần Ngọc Vương

Trường ĐHKHXH&NV

13

- Tiểu thuyết Trung Quốc thời kỳ cải cách mở cửa.

- Cảm nhận mới về văn hóa và văn học Trung Quốc.

PGS.TS. Lê Huy Tiêu

Trường ĐHKHXH&NV

14

- Địa chất, địa tầng phân tập và khoáng sản liên quan của trầm tích Kainozoi thềm lục địa Việt Nam và kế cận.

GS.TS. Trần Nghi, TS. Đào Mạnh Tiến, PGS.TS. Nguyễn Trọng Tín, GS.TS. Trần Văn Trị, TSKH. Lê Duy Bách, GS.TSKH. Phan Trường Thị, TSKH. Nguyễn Biểu, KS. Trần Hữu Thân, KS. Đỗ Bạt, TS. Đinh Xuân Thành, TS. Nguyễn Thế Hùng, GS.TS. Bùi Công Quế, PGS.TS. Nguyễn Văn Vượng, PGS.TS. Cao Đình Triều, TS. Đào Đình Thục, TS. Hoàng Văn Thức, KS. Trịnh Thanh Minh, GS.TS. Mai Trọng Nhuận, TS. Nguyễn Thanh Lan, NCS. Phạm Nguyễn Hà Vũ, TS. Nguyễn Đình Thái, ThS. Nguyễn Huy Phương, ThS. Lê Đức Công, PGS.TS. Doãn Đình Lâm, PGS.TS. Chu Văn Ngợi

Trường ĐHKHTN

15

Nghiên cứu cơ bản và định hướng ứng dụng các vật liệu từ liên kim loại đất hiếm – kim loại chuyển tiếp

GS.TSKH. Thân Đức Hiền, GS.TSKH. Nguyễn Phú Thùy, GS.TSKH. Nguyễn Hoàng Lương, GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, GS.TS. J.J.M.Franse, TS. P.E. Brommer, TS. D.Givord, GS.TS. Lưu Tuấn Tài, TS. Nguyễn Minh Hồng, PGS.TS. Phạm Hồng Quang, PGS.TS. Đỗ Thị Kim Anh, PGS.TS. Nguyễn Thế Hiện, GS.TS. Nguyễn Huy Sinh, TS. Hoàng Ngọc Thành.

Trường ĐHKHTN

16

Nghiên cứu về ô nhiễm asen trong nước ngầm, cơ chế phát sinh và khả năng lan truyền asen giữa các tầng nước: Nghiên cứu minh họa tại Đồng bằng châu thổ sông Hồng

GS.TS Phạm Hùng Việt, TS. Phạm Thị Kim Trang, ThS. Vi Thị Mai Lan, TS. Nguyễn Thị Hoa Mai, ThS. Đào Mạnh Phú, ThS. Nguyễn Ngọc Mai, PGS.TS. Từ Bình Minh, PGS.TS. Nguyễn Văn Mùi, TS. Dương Hồng Anh, TS. Nguyễn Thị Hạ, Nguyễn Thị Chuyển

Trường ĐHKHTN

 Ban KHCN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   |