Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Dùng thử cơ sở dữ liệu JSTOR

Kính gửi toàn thể bạn đọc ĐHQGHN,

+ Trung tâm Thông tin - Thư viện trân trọng thông báo Chương trình dùng thử các tạp chí điện tử thuộc CSDL JSTOR.

- Thời gian dùng thử: 18/2 đến 31/3/2016

- Liên kết truy cập: http://db.lic.vnu.edu.vn:2201/action/showJournals?browseType=title&contentType=journals

- Địa điểm truy cập: Bất kỳ.

+ Ngày 15/2 Trung tâm TT-TV Khai trương Cổng thông tin mới tích hợp Công cụ tìm kiếm tập trung One Search cho phép bạn đọc khai thác nhiều tài nguyên thông tin phục vụ học tập và nghiên cứu.

Những tính năng nổi bật như: Xem các bài báo đang được nhiều người quan tâm; Xem số lượng trích dẫn từ CSDL Scopus, ISI,...

Kính mời người học, giảng viên, nhà nghiên cứu ĐHQGHN truy cập tại địa chỉ: http://lic.vnu.edu.vn/

Trung tâm TT-TV rất mong nhận được nhiều ý kiến góp ý để Trung tâm ngày càng hoàn thiện và nâng cao các dịch vụ phục vụ.

Trân trọng kính báo.

 Trung tâm Thông tin - Thư viện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   |