Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông báo gửi kết quả học tập của sinh viên trao đổi tại Trường ĐH Kanagawa từ 9/2015 đến 3/2016

Kính gửi:

            - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

            - Trường Đại học Ngoại ngữ

ĐHQGHN nhận được thông báo của Trường ĐH Kanagawa, Nhật Bản về bảng điểm của 05 sinh viên tham gia chương trình trao đổi trong thời gian từ 9/2015 – 3/2016, trong đó có 02 sinh viên của Trường ĐHKHXH&NV và 03 sinh viên của Trường ĐH Ngoại ngữ.

ĐHQGHN đề nghị các đơn vị thông báo và phát các tài liệu liên quan đến kết quả học tập (gồm 01 Bảng điểm, 01 Giấy chứng nhận thành tích học tập, 01 Bảng thông báo tình hình học tập) cho sinh viên; đồng thời tập hợp các tài liệu dưới đây báo cáo ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) trước ngày 25/5/2016.

1. Báo cáo kết quả tham gia chương trình trao đổi của từng sinh viên.

2. Danh sách sinh viên ký nhận bảng điểm.

Danh sách sinh viên nhận kết quả học tập tham gia trao đổi

TT

Họ và tên

Khóa

Ngành học, Khoa

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

1

Lê Ngọc Ánh

QH-2012-X

Nhật Bản học, Đông phương học

2

Đinh Thị Quỳnh Châu

QH-2012-X

Nhật Bản học, Đông phương học

Trường Đại học Ngoại ngữ

3

Lê Vũ Tuấn

QH-2012-F

Tiếng Nhật/Phiên dịch – 12J5

4

Trần Thu Phương

QH-2012-F

Tiếng Nhật/Phiên dịch – 12J4

5

Lê Thị Quỳnh Hương

QH-2012-F

Tiếng Nhật/Phiên dịch – 12J2

 VNU Media - Ban CT&CT HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   |