Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Chương trình trao đổi sinh viên tại Trường ĐH Nữ sinh Fukuoka Nhật Bản

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo về chương trình trao đổi sinh viên năm 2017 – 2018 của Trường ĐH Nữ sinh Fukuoka Nhật bản (Fukuoka Women’s University) như sau:

1. Thông tin chương trình trao đổi:

- Hồ sơ đăng ký: theo yêu cầu của đối tác (xem tài liệu đính kèm).

- Thời hạn nộp hồ sơ lên ĐHQGHN: 5/12/2016.

- Thời hạn gửi hồ sơ sang đối tác: 9/12/2016.

- Sinh viên sẽ được xem xét cấp học bổng trao đổi (JASSO) từ Trường ĐH đối tác. Thời gian dự kiến công bố học bổng là 2/2017.

2. Các yêu cầu đối với hồ sơ và sinh viên tham gia chương trình trao đổi:

2.1. Yêu cầu học thuật: Sinh viên có điểm TBC (GPA) đạt 3.0/4.0 và IELTS 5.5 hoặc tương đương (theo qui định của ĐHQGHN).

2.2. Tiêu chí xét chọn:

- Đáp ứng các yêu cầu học trao đổi của Trường ĐH đối tác;

- Được Đơn vị đào tạo giới thiệu và đồng ý cho đi học trao đổi;

- Là sinh viên nữ hệ chính quy, hoàn thành năm thứ nhất tại đơn vị đào tạo;

- Có sức khỏe và đạo đức tốt, visa còn hạn theo quy định trong đơn đăng ký;

2.3. Chỉ tiêu hồ sơ cử đi: 05 sinh viên

2.4. Hồ sơ đăng ký gồm (hồ sơ cần được viết hoặc dịch công chứng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật):

- Các hồ sơ theo yêu cầu của Trường ĐH đối tác;

- Đơn xin đi học trao đổi (mẫu của ĐHQGHN đính kèm);

- Bảng điểm (có xác nhận) của các kỳ học đã hoàn thành tại đơn vị đào tạo;

- Bản sao hộ chiếu còn hạn; Lý lịch sinh viên (có dán ảnh);

- 04 ảnh (cỡ 3*4 cm);

- Các thành tích (nếu có). Tiêu chí thành tích của sinh viên sẽ được xem xét trong trường hợp có nhiều sinh viên đạt điều kiện đi trao đổi vượt quá chỉ tiêu đã nêu.

Lưu ý: Hồ sơ sinh viên gửi trực tiếp sang đối tác sẽ không được chấp nhận. Sinh viên nộp hồ sơ theo yêu cầu của Trường ĐH đối tác và của ĐHQGHN (như bên dưới) cho đơn vị đào tạo để được đề cử lên ĐHQGHN xét duyệt cử đi trao đổi.

2.5. Địa điểm: Đơn vị đào tạo gửi hồ sơ sinh viên trao đổi tại Phòng 507, Nhà D2 - Ban Đào tạo, ĐHQGHN.

2.6. Tài liệu hồ sơ của từng sinh viên phải được gửi trong túi riêng. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin của sinh viên, chương trình và trường ĐH đến trao đổi. Hồ sơ đã nộp không trả lại.

ĐHQGHN thông báo để các đơn vị đào tạo biết và thông báo cho sinh viên tham gia chương trình trao đổi nêu trên./.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   |