Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Giám đốc ĐHQGHN điều động, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo

Vừa qua, Giám đốc ĐHQGHN đã ban hành các quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ, cụ thể:

- Quyết định số 3758/QĐ-ĐHQGHN, quyết định bổ nhiệm ông Lại Xuân Thủy, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, giảng viên Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQGHN, nguyên Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục – Đại học Huế, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQGHN kể từ ngày 01/12/2016.

- Quyết định số 3759/QĐ-ĐHQGHN, quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Trưởng phòng Quản lý giám sát dự án, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, về công tác tại Ban Quản lý Dự án Trường Đại học Việt Nhật và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Quản lý Dự án Trường Đại học Việt Nhật, kể từ ngày 01/12/2016.

- Quyết định số 3779/QĐ-ĐHQGHN, quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trương Ngọc Kiểm, Tiến sĩ, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQGHN, chuyên viên Khối Văn phòng Đảng – Đoàn thể, giữ chức Phó Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển kể từ ngày 01/12/2016.

- Quyết định số 3789/QĐ-ĐHQGHN, quyết định bổ nhiệm ông Trần Danh Lực, Thạc sĩ, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh, giữ chức Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh.

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   |