Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia mã số KHCN-TB.04C/13-18

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu bào chế chế phẩm có tác dụng hạ Lipid trong máu từ ba dược liệu táo mèo, hà thủ ô đỏ, cố khí củ ở vùng Tây Bắc.

2. Mã số: KHCN-TB.08X/13-18

3. Kinh phí: 4,2 tỷ đồng

4. Thời gian thực hiện: 2014-2016

5. Tổ chức chủ trì: Học viện Quân Y

6. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Bạch

7. Danh sách các thành viên tham gia thực hiện chính:

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1.      

TS. Nguyễn Văn Bạch

Học viện Quân Y

2.      

TS. Hoàng Việt Dũng

Học viện Quân Y

3.      

PGS.TS Nguyễn Minh Chính

Học viện Quân Y

4.      

PGS.TS Trịnh Nam Trung

Học viện Quân Y

5.      

ThS. Bùi Thị Bích Vân

Học viện Quân Y

6.      

TS. Nguyễn Xuân Nhiệm

Viện Hóa sinh biển

7.      

PGS.TS. Đỗ Quyên

Đại học Dược Hà Nội

8.      

ThS. Phạm Tuấn Anh

Đại học Dược Hà Nội

9.      

TS. Hoàng Quỳnh Hoa

Đại học Dược Hà Nội

8. Thời gian dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: 02-03/2017

9. Địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Nhà Điều hành ĐHQGHN

10. Nội dung báo cáo đánh giá đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (báo cáo kèm theo)

- Báo cáo tự đánh giá

>>> Website Chương trình Tây Bắc

 

 Nguyễn Phong - Văn phòng Tây Bắc
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   |