Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Học bổng Nhật Bản MONBUKAGAKUSHO: MEXT dành cho sinh viên khoa Nhật 2017

Đại học Osaka sẽ cấp Học bổng Chính phủ Nhật Bản của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản về đào tạo học thuật cho các sinh viên tại Nhật, thông tin cụ thể về học bổng vui lòng xem dưới đây.

Quy định về Chương trình học bổng MEXT 2017 như sau:

1.   Tiêu chuẩn

1.1.  Điều kiện ứng viên

Ứng viên có mục đích học tập tại đại học Nhật Bản nhằm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ, văn hóa và các vấn đề của Nhật Bản và những ứng viên chưa từng đi du học ở nước ngoài. Chỉ những ứng viên có thư giới thiệu chính thức của Đại học Osaka (Thỏa thuận liên đại học và Thỏa thuận liên khoa với Đại học Osaka) là phù hợp.

1.2.  Quốc tịch

Ứng viên phải có quốc tịch đất nước có quan hệ ngoại giao với Nhật Bản. Ứng viên có quốc tịch Nhật Bản trong thời gian đăng ký chương trình sẽ không được chấp nhận. Tuy nhiên, trong trường hợp ứng viên sinh sống tại nước khác ngoài  Nhật Bản và là người Nhật Bản có chế độ hai quốc tịch sẽ đủ điều kiện tham gia khi anh/chị ấy chọn quốc tịch nước ngoài và từ bỏ quốc tịch Nhật vào ngày đến Nhật Bản.

1.3.  Độ tuổi

Ứng viên phải sinh từ 02/04/1987 đến 01/04/1999.

1.4.  Trình độ học vấn

Ứng viên phải đạt được 02 tiêu chuẩn dưới đây

 Ứng viên chưa tốt nghiệp tại các trường đại học nước ngoài (không phải Nhật Bản) đang theo học các chuyên ngành liên quan đến ngôn ngữ hoặc văn hóa Nhật Bản tại thời điểm đến và rời khỏi Nhật Bản.

Ứng viên đã từng theo học về ngôn ngữ hoặc văn hóa Nhật Bản tại trường đại học với thời gian hơn một năm trước tháng 4 năm 2017 sẽ đủ điều kiện

(Với những ứng viên đã từng học văn hóa hoặc ngôn ngữ Nhật Bản tại trường đại học khác và có thời gian học tổng cộng là 1 năm hoặc hơn, vui lòng nộp văn bản [bản dịch từ một trường đại học khác trường đã theo học] chứng minh đã theo học tiếng Nhật Bản trong một năm hoặc hơn) 

1.5.  Trình độ nôn ngữ Nhật

Ứng viên phải có đủ khả năng để giao tiếp và học hoàn toàn bằng tiếng Nhật tại trường đại học của Nhật Bản

1.6.  Sức khỏe

Ứng viên phải có sức khỏe tốt về thể chất lẫn tinh thần để không gây trở ngại đến việc học tập

1.7.  Đến Nhật Bản

Theo quy định, ứng viên phải đến Nhật Bản theo thời gian do Đại học Osaka đưa ra (theo lịch trình là vào ngày 25 tháng 09). (Nếu ứng viên đến Nhật trước ngày đó vì lí do cá nhân, ứng viên sẽ phải tự chi trả chi phí đến Nhật. Và nếu trong trường hợp ứng viên có lí do bất khả kháng không thể đến Nhật Bản theo lịch trình của Đại học Osaka, ứng viên sẽ phải rút lui khỏi chương trình)

1.8.  Thủ tục visa

Theo quy định, ứng viên phải có visa “Sinh viên đại học” trước khi đến và sau khi đến Nhật Bản với tình trạng cư trú là “Sinh viên đại học”. Visa phải được phát hành tại tại quốc gia mà ứng viên có quốc tịch bởi đại sứ quán nước ngoài đặt tại nước sở tại. Những ứng viên thay đổi tình trạng visa hơn tình trạng “Sinh viên đại học” sau khi đến Nhật Bản sẽ không còn đủ tiêu chuẩn nhận Học bổng Chính phủ Nhật Bản  tính từ ngày ứng viên thay đổi tình trạng visa

1.9.  Các ứng viên phải về nước ngay sau khi hoàn thành tiếp nhận học bổng và tiếp tục học tập tại trường của mình. Ngoài ra, trong thời gian học tập tại Nhật Bản, các ứng viên phải tích cực tham gia các hoạt động mang tính đóng góp cá nhân cho sự toàn cầu hóa của Nhật Bản tại các trường học địa phương, từ đó góp phần hiểu biết lẫn nhau giữa nước mình và Nhật Bản. Hơn nữa các ứng viên phải duy trì sự hợp tác chặt chẽ giữa các trường đại học sau khi hoàn thành chương trình này và sẽ được yêu cầu hợp tác trong các bảng hỏi tiếp theo… Hơn nữa sau khi trở về quê nhà, ứng viên phải hợp tác với các dự án do cơ quan ngoại giao Nhật Bản tổ chức và phải nỗ lực nhằm cải thiện mối quan hệ giữa Nhật Bản với đất nước của mình  

1.10.       Ứng viên nào gặp bất kỳ hoặc tất cả các điều kiện dưới đây đều không phù hợp với chương trình này. Nếu bị phát hiện trong khi thời gian học bổng có hiệu lực, ứng viên sẽ bị thu lại học bổng.

1.   Ứng viên là quân nhân đang thực hiện nhiệm vụ hoặc là nhân viên quân đội

2.   Ứng viên đã từng được nhận Học bổng Chính phủ Nhật Bản

3.   Ứng viên đăng ký nhận học bổng này cùng nhiều chương trình khác (Học bổng cho sinh viên nghiên cứu, sinh viên đại học hoặc Huấn luyện đặc biệt cho sinh viên đại học…) do Học bổng Chính phủ Nhật Bản tổ chức

4.   Ứng viên đã nhập học tại các trường đại học Nhật Bản với tình trạng visa là “Sinh viên đại học”, hoặc đã được lên kế hoạch nhập học vào các trường đại học Nhật Bản dưới diện không phải sinh viên học bổng, tính từ ngày đăng ký Học bổng này tại quê nhà ứng viên đến trước ngày nhận Học bổng. Tuy nhiên, điều kiện này không áp dụng cho những sinh viên không thuộc diện nhận học bổng đang học tập tại Nhật Bản, những người sẽ chắc chắn hoàn thành khóa học của họ và trở về nước trước khi bắt đầu Chương trình Nghiên cứu Nhật Bản 2017

5.   Ứng viên đã được lên kế hoạch nhận học bổng từ các tổ chức khác ngoài MEXT (bao gồm cả các tổ chức tại quê nhà của ứng viên) sau khi đến Nhật Bản cũng sẽ không được chọn

6.   Đối với ứng viên là nhân dân Nhật Bản có chế độ hai quốc tịch: sẽ không phù hợp nếu ứng viên không thể chứng minh đã từ bỏ quyền công dân Nhật Bản vào ngày đến Nhật Bản

 

2.   Thời gian của Học bổng:

Theo kế hoạch thời gian của học bổng sẽ từ 10/2017 đến 09/2018

 

3.   Học bổng

(1) Trợ cấp Số tiền thực tế của học bổng: 117,000 yên mỗi tháng

(2,000 hoặc 3,000 yên mỗi tháng sẽ được cộng thêm tùy vào nơi người nhận học bổng sẽ học hoặc làm nghiên cứu trong khu vực được chỉ định. Xin lưu ý rằng lượng tiền sẽ có thể thay đổi tùy theo ngân sách mỗi năm)

Tuy nhiên, học bổng có thể bị hoãn nếu người nhận học bổng vắng mặt tại trường đại học hoặc trong một thời gian dài.

Học bổng sẽ bị hoãn trong một số trường hợp dưới đây. Hơn nữa, người nhận học bổng sẽ được yêu cầu trả lại phần học bổng đã nhận trong thời gian mắc lỗi trong các trường hợp dưới đây

1.   Người nhận học bổng khai sai các thông tin tại bản đăng ký

2.   Người nhận vi phạm cam kết với Monbukagaku-daijin (Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ)

3.   Người nhận vi phạm luật pháp Nhật Bản và bị xử phạt trong thời gian không xác định hoặc giam giữ trên 1 năm hoặc ngồi tù

4.   Người nhận thuộc đối tượng bị trường đại học kỷ luật như bị đuổi học hoặc không đăng ký nhập học vào trường

5.   Trong thời gian tiêu chuẩn của khóa học, nếu người nhận học bổng có thành tích điểm số thấp hoặc bị đình chỉ hoặc vắng mặt sẽ không được tiếp tục theo học

6.   Nếu tình trạng của người nhận học bổng đã được thay đổi sang tình trạng khác ngoài “Sinh viên đại học” (đã được quy định rõ trong bảng Phụ lục 1.4 của Bộ Luật Di cư)

7.   Người nhận đã nhận học bổng từ tổ chức khác

(2) Di chuyển

1.   Di chuyển đến Nhật Bản

Người nhận học bổng sẽ được cung cấp sổ hướng dẫn và hành trình do chúng tôi thiết kế, cùng về máy bay hạng phổ thông từ sân bay quốc tế gần nhất (với địa chỉ tại quê nhà của người đăng ký học bổng) đến sân bay Narita hoặc bất kì sân bay quốc tế khác mà Đại học Osaka thường dùng cho các chuyến đi đến Nhật Bản, Các chi phí như di chuyển trong thành phố quê nhà của người nhận học bổng đến sân bay quốc tế, thuế sân bay, phí sử dụng tại sân bay, thuế du lịch, hoặc các phương tiện đi lại trong Nhật Bản (bao gồm phí chung chuyển) sẽ do người nhận tự túc

2.   Di chuyển từ Nhật Bản

Người nhận học bổng về nước trong tháng cuối của học bổng (dựa theo đơn đăng ký) sẽ được cung cấp về máy bay hạng phổ thông để di chuyển từ sân bay Narita hoặc bất kì sân bay quốc tế nào mà Đại học Osaka thường dùng đến sân bay quốc tế gần với địa chỉ của người nhận học bổng nhất

(3) Các chi phí khác: Phí thi đầu vào, phí nhập học, học phí và các phí khác sẽ do Đại học Osaka chi trả

 

4.   Quy trình giới thiệu và lựa chọn

(1) Giới thiệu

Mỗi trường đại học sẽ cẩn thận sàng lọc và lựa chọn các ứng viên đặc biệt nổi bật cần hỗ trợ tài chính, gửi các giấy tờ cần thiết sử dụng theo mẫu và nộp giới thiệu về Đại học Osaka

(2) Tuyển chọn

Hội đồng tuyển chọn sẽ đánh giá và lựa chọn các ứng viên cho quy trình tuyển chọn từ danh sách giới thiệu của mỗi trường đại học, và dựa theo đó, Đại học Osaka sẽ giới thiệu các ứng viên được chọn cho MEXT

(3) Các giấy tờ cần nộp

1.   Hồ sơ ứng viên cần gửi tới Đại học Osaka

a.   Đơn đăng ký (photo 2 mặt)

·       Ảnh chân dung chụp trong vòng 6 tháng trở lại đây, cỡ 4.5x3.5cm, chụp nửa thân trên từ đằng trước, không che tóc và ghi tên cùng quốc tịch vào mặt sau của ảnh

·       Ứng viên phải tự đăng ký mẫu chữ ký dùng cho các tài liệu

b.   Chứng nhận nhập học tại trường đại học

c.   Bảng điểm học tập mỗi năm từ trường ứng viên hiện đang theo học (Có thể nộp bản sao, vui lòng đánh dấu các môn học liên quan đến văn hóa hoặc ngôn ngữ Nhật Bản)

d.   Thư giới thiệu của người đứng đầu trường đại học ứng viên đang theo học gửi tới Hiệu trưởng Đại học Osaka

e.   Thư giới thiệu từ cố vấn học tập (dùng bản theo mẫu)

f.    Bản sao hộ chiếu của ứng viên (trang có ảnh, quốc tịch, ngày cấp/ngày hết hạn) hoặc đơn đăng ký của gia đình

g.   Chứng nhận ứng viên đã theo học ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản trong một năm hoặc hơn (Chỉ nhứng ứng viên có bảng điểm không chứng minh được đã học ngôn ngữ và văn hóa Nhật trên một năm mới phải nộp chứng nhận này)

h.   Bảng hỏi để phỏng vấn qua điện thoại (cần nộp qua email trước ngày 17/02/2017)

(Lưu ý) Hãy chắc chắn nộp đủ tài liệu trong mục “1. Tài liệu các ứng viên cần nộp về Đại học Osaka” (muc a-h) tới địa chỉ ở phần dưới văn bản này. Các mục này cần gửi qua đường bưu điện và phải nhận được trước nagfy 24/02/2017. Nếu bị chầm do một vài lí do bất khả kháng, vui lòng gửi tài liệu qua email (định dạng file PDF) trước hạn nộp. Mục h cần nộp qua email trước ngày 17/02

(4) Một số lưu ý

i.    Xin hãy lưu ý rằng, hồ sơ đăng ký bên trên sẽ không được xem xét nếu: 1) chưa được hoàn thiện, 2) chưa được hoàn thiện đúng, 3) thiếu những tài liệu được yêu cầu

Các hồ sơ đăng ký nộp sau hạn cuối sẽ bị từ chối (phong bì có dấu bưu điện ghi rõ ngày trước hạn nộp cuối được chấp nhận)

ii. Hồ sơ đăng ký sẽ không được hoàn trả bất kỳ hoàn cảnh nào

iii. Các trường đại học có trách nhiệm đảm bảo ứng viên có đủ điều kiện sức khỏe và tình trạng của ứng viên không ảnh hưởng đến việc học tập tại Đại học Osaka

5.   Kết quả

Các trường đại học sẽ được thông báo về kết quả học bổng vào khoảng cuối tháng 06/2017

 

6.   Lưu ý quan trọng

(1) Mục đích của chương trình học bổng này không bao gồm cấp chứng chỉ. Do dó, người nhận học bổng sẽ không nhập học là sinh viên đại học hoặc học viên theo học thạc sĩ hoặc tiến sĩ với tư cách là sinh viên quốc tế được chính phủ Nhật Bản tài trợ trong thời gian diễn ra chương trình và cho đến khi kết thúc

(2) Do khoản trợ cấp đầu tiên của học bổng sẽ vào cuối tháng 10 nên ứng viên được khuyến khích mang theo ít nhất 2,000 USD cho thực phẩm và các nhu cầu thiết yếu hàng ngày đến ngày nhận trợ cấp

(3) Dựa theo luật của Nhật Bản, sinh viên sẽ cần đem theo bảo hiểm y tế quốc gia sau khi đến Nhật

(4) Đại học Osaka sẽ chịu trách nhiệm sắp xếp nơi ở cho ứng viên được chọn qua thư giới thiệu của Đại học Osaka và sắp xếp dựa trên đó

(5) Do một số hạn chế ở vài nước nên các ứng viên có thể khó rời nước cho dù đã đủ tiêu chuẩn nhận học bổng của chính phủ Nhật Bản, các trường đại học nên xác minh trước các hạn chế để ứng viên có thể tham gia thuận lợi

(6) Khi ứng viên được nhận học bổng này, thông tin cá nhân (Họ và tên, Giới tính, Ngày sinh, Quốc tịch, Khoa/Trường/Đại học đăng ký theo học tại Nhật Bản, Chuyên ngành, Thời gian nhập học, Kế hoạch sau khi hoàn thành chương trình) và Thông tin liên hệ (Địa chỉ, Số điện thoại và Địa chỉ email) sẽ được chia sẻ với các tổ chức cộng đồng Nhật Bản có liên quan nhằm sử dụng cho các dự án sinh viên quốc tế của chính phủ Nhật Bản (nhằm hỗ trợ sinh viên trong thời gian học tập tại đây, nghiên cứu và cải thiện hệ thống sinh viên quốc tế). Thêm vào đó, thông tin của ứng viên nhận học bổng ngoại trừ ngày tháng năm sinh và thông tin liên lạc sẽ được công khai để làm giấy chứng nhận cho sinh viên quốc tế trong các tài liệu của chính phủ Nhật Bản sau khi các sinh viên hoàn thành xong khóa học nhằm giới thiệu những người tích cực tham gia tại mỗi nước trên thế giới.

(7) Xin lưu ý rằng với những ứng viên từng bị trục xuất và tái nhập cảnh vào Nhật Bản chứng mình hoàn cảnh khó khăn sẽ bị từ chối

(8) Các yêu cầu cho Điều khoản thích hợp có thể được đính kèm theo đơn đăng ký visa “Sinh viên đại học” chỉ có thể được chấp nhận tại quê nhà của ứng viên nộp đơn (nghĩa là đất nước mà ứng viên là công dân). Đối với những ứng viên cư trú bên ngoài đất nước của họ, các trường đại học tại nước chủ nhà phải có trách nhiệm và hoàn thành các thủ tục thay họ

(9) Các bản kê khai chi tiết cho hệ thống học bổng sinh viên cũng như sách hướng dẫn cho các ứng viên về Học bổng Chính phủ Nhật Bản cho năm 2017 được thành lập bằng các cách khác nhau bởi Chính phủ Nhật Bản

(10)        Xin hãy chắc chắn sao lưu “Mẫu đơn đăng ký Học bổng Chính phủ Nhật Bản cho sinh viên năm 2017” và giữ lại bản sao đăng ký tại cuộc phỏng vấn qua điện thoại

Xin vui lòng nộp các tài liệu cần thiết được đề cập trong mục “1. Hồ sơ ứng viên cần gửi tới Đại học Osaka” (mục a đến g) đến địa chỉ bên dưới. Hồ sơ phải được gửi qua đường bưu điện và đến nơi trước ngày 24/02/2017. Trong trường hợp hồ sơ được gửi đến muộn vì lí do bất khả khác, xin hãy gửi tài liệu dưới định dang PDF qua email trước hạn cuối.

Mr. Y. Hiratani

Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản

Đại học Osaka (Minoh Campus)

8-1-1 Aomatani-Higashi, Minoh, Osaka 562-8558 NHẬT BẢN

Điện thoại: +81-72-730-5072

Email: nikkensei2017@cjlc.osaka-u.ac.jp

>>> Tải hồ sơ tại đây.

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   |