Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông tin hỗ trợ kỳ thi THPT Quốc gia và công tác tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017

Tên đơn vị: Đại học Quốc gia Hà Nội

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

ThS Vũ Thị Thúy

Điện thoại cố đinh:

04.37547670 (số máy lẻ 517, 527)

Fax:

04.37547724

Email:

bandaotaodhqghn@vnu.edu.vn

Địa chỉ website

http://www.vnu.edu.vn

 

1. Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN (*)

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

1.1. Nguyễn Bá Ngọc:

- Số điện thoại cố định: 04-3.7548522

- Di động: 0963568859

- Email: nbngoc@vnu.edu.vn

1.2. Nguyễn Đức Nguyên

- Số điện thoại cố định: 04-3.7547969

- Di động: 0904243788

- Email: nguyennd@vnu.edu.vn

- Fax:  (04) 37 548 092.

Địa chỉ website của Trường: http://www.education.vnu.edu.vn

 

2. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc: Nguyễn Văn Hồng

- Số điện thoại:        04.3858.5237 - 0946.631.686

- Email: tuyensinh@ussh.edu.vn

- Fax:  04.3858.7326

Địa chỉ website của Trường: tuyensinh.ussh.edu.vn; http://www.ussh.vnu.edu.vn

 

3. Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

3.1. Đinh Thị Thúy Hòa
3.2. Lê Khánh Cường
- Số điện thoại: 043 7547506 (máy lẻ 305, 315, 325)
- Số hotline chung: 0913486773.

- Email: tuyensinhdaihoc_dhkt@vnu.edu.vn

- Fax:  04 37546765
Địa chỉ website của Trường: http://www.ueb.vnu.edu.vn

 

4. Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

4.1. Lê Thị Phương Thoa                     Di động: 0912 463 889

4.2. Vũ Thị Bích Hà                              Di động: 0973 234 899

4.3. Nguyễn Thị Thu Thảo                    Di động: 0936 256 878

- Điện thoại cố định: 04 32 123 709

- Fax: 04 37 574 460

- Email: tuyensinhdhcn@vnu.edu.vn

Địa chỉ website của Trường: http://www.uet.vnu.edu.vn

 

5. Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN (*)

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

5.1. Hà Lê Kim Anh                
5.2. Nguyễn Việt Hùng
- Điện thoại cố định: 04.37548111
- Di động: 0979292969
- Fax: 84-437548057
- Email: phongdaotaoulis@gmail.com
Địa chỉ website của Trường: http://www.ulis.vnu.edu.vn

6. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

6.1. Hoàng Đức Hùng            
- Điện thoại cố định: 04.35579076
- Di động: 0966503990                                           
6.2. Nguyễn Thanh Bình        
- Điện thoại cố định: 04.35581226
- Di động: 0916761978
6.3. Đoàn Văn Vệ                   
- Điện thoại cố định: 04.38583795
- Di động: 0912075120

 - Email: tuvantuyensinh@hus.edu.vn

 - Fax:  04 38583061

Địa chỉ website của Trường: http://www.hus.vnu.edu.vn

7. Khoa Y Dược, ĐHQGHN

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

7.1. Nguyễn Đắc Dũng           Điện thoại di động: 0912 387526
7.2. Phạm Trung Kiên            Điện thoại di động: 0913509142
- Điện thoại:             04.37450144/ 04.37450145
- Email: dungnd_smp@vnu.edu.vn / ykkien@gmail.com
Địa chỉ website của Khoa: http://www.smp.vnu.edu.vn

 

8. Khoa Quốc tế, ĐHQGHN

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

8.1. Vũ Lưu Ly                       Điện thoại:  0983372988
8.2. Cao Thị Hương Giang     Điện thoại:  01679884488
8.3. Lê Thị Thu Huyền            Điện thoại:  0932323252
- Điện thoại cố định:                043 5553555
- Email: tuyensinh@khoaquocte.vn
- Fax:  043.7548014
Địa chỉ website của Khoa: http://tuyensinh.khoaquocte.vn 

9. Khoa Luật, ĐHQGHN

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

9.1. Đỗ Thị Bích Nguyệt
9.2. Bùi Thị Chinh Phương
9.3. Vũ Đặng Phúc
- Điện thoại:             043 7549714
- Email: tuvantuyensinhkhoaluat@gmail.com
- Fax:  04 37547781
Địa chỉ website của Khoa: http://www.law.vnu.edu.vn

 Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   |