Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Cung cấp thông tin trí thức và lãnh đạo tiêu biểu tỉnh Hải Dương

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được Công văn số 131/CV-LHH ngày 09/5/2017 của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật, UBND tỉnh Hải Dương (xem nội dung văn bản gửi kèm).

ĐHQGHN đề nghị thủ trưởng đơn vị chỉ đạo, thông báo đến cán bộ khoa học thuộc đơn vị mình đáp ứng đối tượng và tiêu chí lựa chọn để đăng ký tham gia và thực hiện hồ sơ theo hướng dẫn của Công văn số 131/CV-LHH.  

Đơn vị lập báo cáo danh sách tri thức tiêu biểu của tỉnh Hải Dương theo mẫu (chi tiết tại Phụ lục) kèm theo Hồ sơ cán bộ khoa học của đơn vị và gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ tại Công văn số 131/CV-LHH trước ngày 31/8/2017, đồng thời gửi 01 bản danh sách đủ điều kiện là tri thức tiêu biểu của tỉnh Hải Dương về ĐHQGHN (qua Ban Tổ chức Cán bộ) để theo dõi và hỗ trợ.

Công văn 1968/ĐHQGHN-TCCB, Lý lịch khoa học.

Trân trọng./.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   |