Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
(20/9/2018) Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Osaka, Nhật Bản kỳ II năm học 2018 – 2019

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo về chương trình trao đổi sinh viên của Đại học Osaka, Nhật Bản dành cho sinh viên và học viên cao học của ĐHQGHN như sau:

- iExPO: Dành cho học viên cao học .

- FrontireLab: Dành cho học viên cao học tham dự các nhóm nghiên cứu của ĐH Osaka.

- OUSSEP: Dành cho sinh viên năm thứ 3.

ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị về chương trình trao đổi sinh viên, học viên như sau:

1. Đối tượng tham dự: sinh viên, học viên của ĐHQGHN.

2. Thời gian tham dự: 01 năm (từ tháng 3/2019 đến tháng 2/2020)

3. Chỉ tiêu: ĐHQGHN lựa chọn 05 sinh viên, học viên tham dự.

4. Điều kiện tham dự:

- Là sinh viên, học viên của ĐHQGHN.

- Là sinh viên đại học năm thứ 3 hệ chính quy hoặc là học viên cao học đã học tối thiểu 01 học kỳ và thời hạn kết thúc chương trình trao đổi trước thời gian tốt nghiệp.

- Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ tối thiểu 3.0/4.0.

- Có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của đối tác:

+) Tối thiểu TOEFL iBT 80 hoặc IELTS 6.0 với chương trình FrontierLab và OUSSEP.

+) Chứng chỉ tiếng Nhật N1 hoặc N2 với chương trình iExPO.

5. Hồ sơ đăng ký:

- Sinh viên, học viên hoàn thiện mẫu đơn đăng ký của ĐHQGHN (theo tài liệu đính kèm).

- Bảng điểm có xác nhận của đơn vị đào tạo bằng tiếng Anh.

- Giấy khám sức khỏe có xác nhận của bệnh viện.

- Chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của chương trình.

- Photo hộ chiếu.

- Sau khi được ĐHQGHN lựa chọn đăng ký tham dự, sinh viên sẽ được đăng ký online qua hệ thống của ĐH Osaka.

6. Chi phí tham dự khóa học:

- Miễn học phí, phí đăng kí học, phí xét tuyển.

- Các chi phí khác sinh viên, học viên tự thanh toán.

- Sinh viên, học viên có cơ hội nhận học bổng cho sinh viên trao đổi tới ĐH Osaka hoặc học bổng JASSO có giá trị 320.000 – 400.000 JPY/05 tháng hoặc 800.000 – 880.000 JPY/10 tháng(tài liệu đính kèm).

7. Địa điểm và hạn nộp hồ sơ: Các đơn vị đào tạo tổng hợp hồ sơ của sinh viên/học viên và gửi về Ban Đào tạo, phòng 505 tòa nhà điều hành ĐHQGHN trước ngày 20/9/2018 (địa chỉ liên hệ: đ/c Vũ Công Tùng, ĐT: 098 99 55 068, email: vucongtung@vnu.edu.vn).

ĐHQGHN thông báo để các đơn vị đào tạo gửi thông tin, tư vấn cho sinh viên/học viên, xét chọn hồ sơ đáp ứng yêu cầu chương trình.

Thông tin chi tiết xem tại đây:

- Osaka fact sheet 2018-19

- Application guide for coordinator

- Application guide for students

 Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   |