Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kansai, Nhật Bản năm 2019

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo của Đại học Kansai, Nhật Bản về chương trình trao đổi sinh viên kỳ mùa Thu năm 2019.

ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị về chương trình trao đổi này như sau:

1. Đối tượng tham gia: sinh viên đại học hệ chính quy và học viên thạc sĩ.

2. Thời gian trao đổi: 1 kỳ hoặc 1 năm (bắt đầu từ kỳ học mùa Thu 2019).

3. Chỉ tiêu: 02 sinh viên/học viên đi trao đổi.

4. Tiêu chí xét chọn

- Đáp ứng các yêu cầu của ĐHQGHN đối với sinh viên đi học trao đổi và yêu cầu của trường đối tác.

- Được sự đề cử của ĐHQGHN.

- Là sinh viên đại học năm thứ 2 hoặc thứ 3 hệ chính quy hoặc học viên thạc sĩ đã hoàn thành ít nhất 01 kỳ học trở lên.

- Đạt điểm trung bình chung (các kỳ đã học) từ 2.8/4.0 trở lên.

- Có trình độ tiếng Anh tối thiểu IELTS 5.5 hoặc tương đương đối với chương trình yêu cầu đào tạo bằng tiếng Anh và N2 tiếng Nhật đối với chương trình đào tạo bằng tiếng Nhật.

5. Hồ sơ đăng ký:

- Đơn đăng ký của ĐHQGHN.

- Bảng điểm có xác nhận của đơn vị đào tạo.

- Giấy khám sức khỏe (Mẫu của ĐH Kansai ).

- Chứng chỉ ngoại ngữ.

- Photo hộ chiếu.

- Thư đề cử sinh viên có chữ ký của đơn vị đào tạo (Mẫu của ĐH Kansai http://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/ES/recommendation.pdf)

- Học viên cao học khi đăng ký cần 01 bản kế hoạch nghiên cứu đính kèm.

Sinh viên/học viên phải scan các hồ sơ để nộp khi có yêu cầu.

6. Học phí: Sinh viên/học viên được miễn học phí trao đổi. Các chi phí vé máy bay, bảo hiểm, sinh hoạt phí, tài liệu học tập…sinh viên/học viên tự chi trả.

7. Đăng ký hồ sơ trực tuyến: Sau khi được ĐHQGHN đề cử tham gia chương trình, sinh viên/học viên phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký trực tuyến theo quy định của đối tác tại website: https://dia.jm.kansai-u.ac.jp/ace/.

Để biết thêm thông tin về chương trình sinh viên/học viên tham khảo tại website:

- http://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/2019fall/applicationguideen.pdf (Thông tin tổng quát về thủ tục thực hiện)

- http://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/2019fall/factsheet.pdf (Thông tin tổng hợp về chương trình)

8. Địa điểm và hạn nộp hồ sơ: Các đơn vị đào tạo tổng hợp hồ sơ của sinh viên và gửi về Ban Đào tạo, phòng 505 tòa nhà điều hành ĐHQGHN trước ngày 12/04/2019 (địa chỉ liên hệ: đ/c Vũ Công Tùng, email: vucongtung@vnu.edu.vn, ĐT: 098 99 55 068).

ĐHQGHN thông báo để các đơn vị đào tạo gửi thông tin, tư vấn cho sinh viên/học viên, xét chọn hồ sơ đáp ứng yêu cầu chương trình và gửi hồ sơ về ĐHQGHN (qua Ban Đào tạo).     

Mẫu cam kết của sinh viên  

 Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   |