Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Phát triển Trung tâm tư liệu Việt Nam học tại ĐHQGHN
Ngày 4/2/2019, Giám đốc ĐHQGHN đã ban hành Quyết định số 404/QĐ-ĐHQGHN về việc thành lập Văn phòng Dự án Phát triển Trung tâm Tư liệu Việt Nam học tại ĐHQGHN.

Theo đó, Trụ sở của Văn phòng tại số 144 đường Xuân thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị trí pháp lý: Văn phòng Dự án Phát triển Trung tâm Tư liệu Việt Nam tại ĐHQGHN (sau đây gọi chung klà Văn phòng Dự án); là đơn vị phục vụ, dịch vụ; hỗ trợ và giúp việc cho Ban Điều hành Dự án Phát triển Trung tâm Tư liệu Việt Nam học tại ĐHQGHN (sau đây goi là Dự án) triển khai thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ của Dự án; có tư cách pháp nhân; có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Ban Điều hành Dự án.

>>> Xem thông tin Quyết định số 404/QĐ-ĐHQGHN chi tiết tại đây.

* Ngày 4/2/2019, Giám đốc ĐHQGHN đã ban hành Quyết định số 405/QĐ-ĐHQGHN về việc thành lập bổ nhiệm ông Trịnh Minh Thái, tiến sĩ, Phó trưởng ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, Chánh Văn phòng Nhiệm vụ Quốc chí kiêm giữ chức Chánh Văn phòng Dự án Phát triển Trung tâm Tư liệu Việt Nam học.

>>> Xem thông tin Quyết định số 405/QĐ-ĐHQGHN chi tiết tại đây.

* Trước đó, vào 04/12/2019, Giám đốc ĐHQGHN đã ban hành Quyết định số 3995/QĐ-ĐHQGHN về việc phê duyệt Dự án Phát triển Trung tâm Tư liệu Việt Nam học tại ĐHQGHN.

- Chủ nhiệm Dự án: PGS.TS Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc ĐHQGHN.

- Đơn vị chủ trì: ĐHQGHN.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 1: 2019 - 2025, giai đoạn 2: 2026 - 2030.

 P.V - VNUMedia
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   |