Tin tức
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo
Tuyển sinh chương trình đào tạo cử nhân Quản trị Kinh doanh khoá V
Năm 2006, Khoa Kinh tế - ĐHQGHN liên kết với Đại học Troy (Hoa Kỳ) tổ chức tuyển sinh 50 chỉ tiêu cho chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh khoá 5. (18/09/2006)
Khoa Quốc tế tuyển sinh đại học các chương trình liên kết đào tạo quốc tế
Khoa Quốc tế - ĐHQGHN tuyển sinh đại học các chương trình liên kết đào tạo quốc tế được tổ chức theo mô 2 hình: học toàn phần tại Việt Nam và Du học bán phần. (13/09/2006)
Chương trình liên kết ?ào tạo ?ại học bằng tiếng Trung
Khoa Quốc tế - ĐHQGHN tuyển sinh đại học các chương trình liên kết đào tạo đại học bằng tiếng Trung theo mô 2 hình: học toàn phần tại Việt Nam và du học bán phần. Cụ thể như sau: (13/09/2006)
Chương trình liên kết đào tạo đại học bằng tiếng Pháp
Khoa Quốc tế - ĐHQGHN tuyển sinh đại học các chương trình liên kết đào tạo đại học bằng tiếng Pháp theo mô 2 hình: học toàn phần tại Việt Nam và Du học bán phần. Cụ thể như sau: (13/09/2006)
Chương trình liên kết đào tạo đại học bằng tiếng Nga
Khoa Quốc tế - ĐHQGHN tuyển sinh đại học các chương trình liên kết đào tạo đại học bằng tiếng Nga theo mô hình học toàn phần tại Khoa Quốc tế, thời gian đào tạo: 5,5 năm. Cụ thể như sau: (13/09/2006)
Chương trình liên kết đào tạo đại học bằng tiếng Anh
Khoa Quốc tế - ĐHQGHN tuyển sinh đại học các chương trình liên kết đào tạo đại học bằng tiếng Anh theo mô 2 hình: học toàn phần tại Việt Nam và du học bán phần. (13/09/2006)
Trường ĐHKHTN thông báo tuyển sinh đại học hệ vừa học vừa làm năm 2006
Năm 2006, Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN tuyển sinh đại học hệ vừa học vừa làm (hệ tại chức cũ) các ngành: Toán tin ứng dụng, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa chính, Môi trường, Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học. Mỗi ngành tuyển sinh 01 lớp. (31/08/2006)
Tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sĩ Thẩm định kinh tế và Quản lý dự án quốc tế
Đào tạo thạc sĩ thẩm định kinh tế và quản lý dự án quốc tế (Economic Expertise and International Projects Management) là chương trình liên kết đào tạo giữa Đại học Paris 12 và Khoa Kinh tế, ĐHQGHN trong khuôn khổ của PUF. (29/08/2006)
Thông báo tuyển sinh khoá 5 Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Troy - Hoa Kỳ
Khoa Kinh tế - ĐHQGHN liên kết với Đại học Troy (Hoa Kỳ) tổ chức tuyển sinh 50 chỉ tiêu cho chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh khoá 5. (29/08/2006)
Tuyển sinh lớp đại học chính quy ngành hóa học đào tạo theo chương trình tiên tiến quốc tế
Năm học 2006-2007, Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN tuyển sinh một lớp đại học chính quy gồm 40 sinh viên cho dự án đào tạo theo chương trình tiên tiến ngành Hoá học. (24/08/2006)
Khoa Kinh Tế ĐHQGHN tuy??n sinh ?ại học tại chức n??m 2006
Khoa Kinh tế ĐHQGHN tuyển 100 chỉ tiêu đại học tại chức năm 2006. Nhận hồ sơ từ ngày 21 đến 31/08/2006. (24/08/2006)
ĐHQGHN có 5 thí sinh đạt điểm 30/30 (khối A)
Theo thông tin từ Hội đồng tuyển sinh khối A của ĐHQGHN, năm 2006, có 5 thí sinh thi vào các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN đạt điểm tuyệt đối 30/30. (04/08/2006)
Tuyển sinh đào tạo thạc sỹ ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống và Công nghệ năm học 2006 -2007
Chương trình đào tạo của Pháp, học và giảng dạy bằng tiếng Anh và tiếng Pháp (M2) do Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN và Đại học Paris Sud 11(Cộng hoà Pháp) liên kết thực hiện trong khuôn khổ của PUF. (02/08/2006)
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2006
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN t? (31/07/2006)
Tuyển sinh đào tạo thạc sỹ ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống và Công nghệ
Chương trình đào tạo của Pháp, học và giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp do Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN và Đại học Méditerranée (MARSEILLE) (Cộng hoà Pháp) liên kết thực hiện trong khuôn khổ của PUF. (28/07/2006)
Trường ĐHKHXH&NV thông báo tuyển sinh đại học hệ tại chức khoá 2006– 2011
Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN tuy??n sinh ?ại học h?! tại chức khoá 2006? 2011 các ngành: Du l?9ch, V??n học, Khoa học quản lý (chuyên ngành Quản lý xã h? (26/07/2006)
Danh sách học sinh được tuyển thẳng vào ĐHQGHN năm 2006
Năm 2006, có 128 học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế được tuyển thẳng vào các đơn vị đào tạo trực thuộc ĐHQGHN, gồm: 112 học sinh được tuyển thẳng theo nguyện vọng 1 và 16 học sinh phải chuyển sang nguyện vọng 2. (20/07/2006)
ĐHQGHN ?ã sẵn sàng cho kỳ thi tuy??n sinh ?ại học n??m 2006
Kỳ thi tuy??n sinh vào ?ại học, cao ?ẳng n??m 2006 ?ang ?ến gần. Chúng tôi ?ã có cu? (28/06/2006)
Thông báo tuyển sinh đại học hệ tại chức ngành Du lịch khóa 2006– 2011
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức tuyển sinh đại học hệ tại chức ngành Du lịch khóa 2006– 2011, chỉ tiêu 80 sinh viên. (28/06/2006)
Điểm trúng tuyển đào tạo sau đại học đợt I năm 2005 của ĐHQGHN
Ngày 10/6/2005, Ban chỉ đạo Tuyển sinh sau đại học năm 2005 của Đại học Quốc gia Hà Nội họp dưới sự chủ trì của GS.TSKH Vũ Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sau đại học - đã phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2005 của ĐHQGHN. Cụ thể như sau:  (19/06/2006)
Trang :  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |