Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
Hội đồng liên ngành Các khoa học Lịch sử

 

Quyết định số 1839/KHCN ngày 7 tháng 11 năm 2006

TT
Họ và tên
Chức vụ
1
GS.TS. Nguyễn Văn Khánh
Chủ tịch
2
PGS. TSKH. Nguyễn Hải Kế
Phó chủ tịch
3
PGS. TS. Đào Xuân Chúc
Thư ký
4
PGS.TS. Trần Đức Cường
Uỷ viên
5
PGS.TS. Trần Kim Đỉnh
Uỷ viên
6
PGS.TS. Phạm Quang Hoan
Uỷ viên
7
PGS.TS. Trịnh Vương Hồng
Uỷ viên
8
GS.TSKH. Vũ Minh Giang
Uỷ viên
9
PGS.TS. Hán Văn Khẩn
Uỷ viên
10
PGS.TS. Lâm Bá Nam
Uỷ viên
11
GS.TS.Đỗ Thanh Bình
Ủy viên
12
PGS.TS. Trần Thị Quý
Thư ký

 Nguyễn Việt - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :