Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
Hội đồng ngành Kinh tế

Quyết định số 3778/KHCN ngày 04 tháng 11 năm 2009
 

TT
Họ và tên
Chức vụ
1
PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ
Chủ tịch 
2
PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn
Phó chủ tịch 
3
TS. Nguyễn Quốc Việt
Thư ký 
4
TS. Nguyễn Tiến Dũng
Uỷ viên
5
PGS.TS. Phạm Văn Dũng
Uỷ viên
6
TS. Vũ Quốc Huy
Uỷ viên
7
PGS.TSKH. Võ Đại Lược
Uỷ viên
8
PGS.TS. Trịnh Thị Hoa Mai
Uỷ viên
9
TS. Nguyễn Thị Kim Oanh
Uỷ viên
10
PGS.TS. Trần Đức Thanh
Uỷ viên
11
TS. Nguyễn Đức Thành
Uỷ viên
12
TS. Võ Trí Thành
Uỷ viên
13
PGS.TS.Nguyễn Quang Thuấn
Uỷ viên
14
PGS.TS. Lê Danh Tốn
Uỷ viên
15
TS. Đinh Quang Ty
Uỷ viên

 Ban Khoa học Công nghệ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan