Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
Hội đồng liên ngành Luật

Quyết định số 1839 /KHCN ngày 7 tháng 11 năm 2006
 

TT
Họ và tên
Chức vụ
1
GS.TSKH. Đào Trí Úc
Chủ tịch
2
GS.TSKH. Lê Cảm
Phó chủ tịch
3
GS.TS. Phạm Hồng Thái
Ủy viên
4
GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
Uỷ viên
5
PGS.TS. Nguyễn Bá Diến
Uỷ viên
6
TS. Nguyễn Ngọc Chí
Uỷ viên
7
GS.TS. Lê Hồng Hạnh
Uỷ viên
8
GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa
Uỷ viên
9
GS.TS. Hoàng Thị Kim Quế
Uỷ viên
10
PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa       
Uỷ viên
11
GS.TS. Lê Minh Tâm
Uỷ viên
12
PGS.TS. Nguyễn Như Phát
Uỷ viên
13
PGS.TS. Thái Vĩnh Thắng
Uỷ viên

 Ban Khoa học Công nghệ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: