Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
Hội đồng ngành Hóa học

 Quyết định số 1839/KHCN ngày 07 tháng 11 năm 2006
 

TT
Họ và tên
Chức vụ
1
GS.TS. Phạm Hùng Việt
Chủ tịch 
2
PGS.TSKH. Lưu Văn Bôi
Phó chủ tịch 
3
PGS.TS. Trần Thị Như Mai
Thư ký 
4
GS.TS. Nguyễn Việt Bắc
Uỷ viên
5
PGS.TS. Bùi Duy Cam
Uỷ viên
6
PGS.TS. Trần Hồng Côn
Uỷ viên
7
GS.TSKH. Nguyễn Đức Hùng
Uỷ viên
8
PGS.TS. Ngô Sĩ Lương
Uỷ viên
9
GS.TSKH. Trần Văn Sung
Uỷ viên
10
PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung
Uỷ viên
11
GS.TSKH. Nguyễn Đình Triệu
Uỷ viên

 Ban Khoa học - Công nghệ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :