Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
Hội đồng ngành Sinh học

Kèm theo Quyết định số 1839/KHCN ngày 07 tháng 11 năm 2006
 

TT
Họ và tên
Chức vụ
1
GS.TSKH. Nguyễn Nghĩa Thìn
Chủ tịch 
2
GS.TS. Đỗ Ngọc Liên
Phó chủ tịch 
3
PGS.TS. Phan Tuấn Nghĩa
Thư ký 
4
PGS.TS. Nông Văn Hải
Uỷ viên
5
GS.TS. Nguyễn Mộng Hùng
(đã mất)
Uỷ viên
6
TS. Dương Văn Hợp
Uỷ viên
7
GS.TSKH. Trương Quang Học
Uỷ viên
8
PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn
Uỷ viên
9
GS.TSKH. Trịnh Tam Kiệt
Uỷ viên
10
GS.TS. Lê Đình Lương
Uỷ viên
11
PGS.TS. Nguyễn Xuân Quýnh
Uỷ viên
12
GS.TS. Vũ Văn Vụ
Uỷ viên

           

 Ban Khoa học Công nghệ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :