Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
Hội đồng liên ngành Các khoa học Trái đất - Môi trường

 

Quyết định số 1839/KHCN ngày 07 tháng 11 năm 2006
 

TT
Họ và tên
Chức vụ
1
GS.TS. Trần Nghi
Chủ tịch 
2
GS.TS. Nguyễn Cao Huần
Phó chủ tịch 
3
PGS.TS. Đặng Văn Bào
Thư ký 
4
PGS.TSKH. Nguyễn Văn Cư
Uỷ viên
5
PGS.TS. Phạm Văn Cự
Uỷ viên
6
PGS.TS. Lưu Đức Hải
Uỷ viên
7
GS.TS. Phạm Ngọc Hồ
Uỷ viên
8
GS.TS. Lê Văn Khoa
Uỷ viên
9
GS.TS. Mai Trọng Nhuận
Uỷ viên
10
PGS.TS. Chu Văn Ngợi
Uỷ viên
11
PGS.TSKH. Phan Văn Quýnh
Uỷ viên
12
GS.TS. Trần Tân Tiến
Uỷ viên
13
GS.TS. Đinh Văn Ưu
Uỷ viên
14
PGS.TS. Nguyễn Văn Vượng
Uỷ viên

 

 Ban Khoa học Công nghệ - VNU media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :