Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
Hội đồng liên ngành Vật lý - Điện tử - Viễn thông

 

Quyết định số   1839 /KHCN ngày 7  tháng 11 năm 2006
 

TT
Họ và tên
Chức danh
1
GS.TS. Bạch Thành Công
Chủ tịch 
2
GS.TSKH. Nguyễn Văn Hùng
P. Chủ tịch 
3
PGS.TS. Nguyễn Thế Bình
Thư ký 
4
GS.TS. Nguyễn Quang Báu
Uỷ viên
5
PGS.TS. Bạch Gia Dương
Uỷ viên
6
GS.TS. Nguyễn Hữu Đức
Uỷ viên
7
GS.TS. Nguyễn Năng Định
Uỷ viên
8
GS.TSKH. Nguyễn Xuân Hãn
Uỷ viên
9
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long
Uỷ viên
10
GS.TSKH. Nguyễn Hoàng Lương
Uỷ viên
11
PGS.TS. Nguyễn Văn Nhã
Uỷ viên
12
GS.TSKH. Nguyễn Xuân Phúc
Uỷ viên
13
GS.TSKH. Nguyễn Phú Thuỳ
(đã mất)
Uỷ viên
14
PGS.TS. Trần Quang Vinh
Uỷ viên
15
PGS. Nguyễn Hữu Xý
Uỷ viên

 Ban Khoa học Côn nghệ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :