GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Ba công khai  >   Chuyên đề 1
Công khai cam kết chất lượng đào tạo

100% người học đạt được các chuẩn đầu ra khi tốt nghiệp: phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, kiến thức, thái độ và kỹ năng đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động, trong đó có chứng chỉ 5 kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp bằng công nghệ thông tin và chuẩn ngoại ngữ theo yêu cầu của từng chương trình và bậc đào tạo.
- Bậc đại học
+ Hệ Tài năng: chuyên môn loại giỏi và xuất sắc, ngoại ngữ đạt trình độ C1 theo quy định của ĐHQGHN (ví dụ tiếng Anh tương đương 6.0 IELTS);
+ NVCL, chương trình tiên tiến (CTTT): ngoại ngữ đạt trình độ C1 theo quy định của ĐHQGHN (ví dụ tiếng Anh tương đương 6.0 IELTS); 
+ Hệ Chất lượng cao: ngoại ngữ đạt trình độ B2 theo quy định của ĐHQGHN (ví dụ tiếng Anh tương đương 5.0 IELTS);
+ Hệ chuẩn: đạt tiếng Anh trình độ B1 theo quy định của ĐHQGHN (tương đương 4.0 IELTS); 
+ Hệ chuẩn đại học liên kết quốc tế do ĐHQGHN cấp bằng: đạt chuẩn đầu ra theo quy định của ĐHQGHN, trong đó có ngoại ngữ đạt trình độ B2(ví dụ đối với tiếng Anh: tương đương 5.0 IELTS);
+ Cử nhân liên kết quốc tế do trường đại học nước ngoài (trường đại học đối tác) cấp bằng: có tuyên bố thi tuyển sinh, đạt chuẩn đầu ra trong đó có chuẩn ngoại ngữ đầu ra được thực hiện theo văn bản thỏa thuận hợp tác nhưng không được thấp hơn chuẩn ngoại ngữ đầu ra của chương trình đào tạo chuẩn ĐHQGHN ở trình độ tương ứng. Các điều kiện tổ chức tuyển sinh, tổ chức đào tạo và đảm bảo chất lượng đáp ứng được yêu cầu qui định đối với liên kết đào tạo quốc tế của các cơ quan quản lý Nhà nước.
- Bậc sau đại học
+ NVCL và Tiến sĩ liên kết quốc tế do ĐHQGHN cấp bằng: ngoại ngữ đạt trình độ C1 theo quy định của ĐHQGHN (ví dụ đối với tiếng Anh: tương đương 6.0 IELTS, hoặc 550 TOEFL);
+ Hệ chuẩn Thạc sĩ: ngoại ngữ đạt trình độtheo quy định của ĐHQGHN (ví dụ đối với tiếng Anh: tương đương 4.5 IELTS);
+ Hệ chuẩn Tiến sĩ và Thạc sĩ liên kết quốc tế do ĐHQGHN cấp bằng: đạt chuẩn đầu ra theo quy định của ĐHQGHN, trong đó có ngoại ngữ đạt trình độ B2(ví dụ đối với tiếng Anh: tương đương 5.0 IELTS);
+ Thạc sĩ, Tiến sĩ liên kết quốc tế do trường đại học nước ngoài (trường đại học đối tác) cấp bằng: có tuyên bố thi tuyển sinh, đạt chuẩn đầu ra trong đó có chuẩn ngoại ngữ đầu ra được thực hiện theo văn bản thỏa thuận hợp tác nhưng không được thấp hơn chuẩn ngoại ngữ đầu ra của chương trình đào tạo chuẩn ĐHQGHN ở trình độ tương ứng. Các điều kiện tổ chức tuyển sinh, tổ chức đào tạo và đảm bảo chất lượng đáp ứng được yêu cầu qui định đối với liên kết đào tạo quốc tế của các cơ quan quản lý Nhà nước.
ii) 100 % sinh viên có kết quả rèn luyện đạt từ khá trở lên.
iii) 80% sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp trong đó có 60% sinh viên có việc làm đúng ngành nghề đào tạo, 25% sinh viên tốt nghiệp tiếp tục học tập lên các bậc học cao hơn.
iv) 100% học sinh THPT chuyên tốt nghiệp và thi đỗ đại học.
v) Có ít nhất 5 giải quốc tế và 3 khối THPT chuyên có Huy chương Vàng. Tăng 2% giải quốc gia trong các kỳ thi học sinh giỏi so với năm học trước, trong đó ít nhất có 5 giải nhất.
vi) 50 học sinh THPT không chuyên ngữ đạt chuẩn tiếng Anh đầu ra B2.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :