TUYỂN DỤNG
Trang chủ   >  TUYỂN DỤNG
Kết quả xét tuyển viên chức vòng 2 của Cơ quan ĐHQGHN năm 2019

Hội đồng xét tuyển viên chức Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2019 thông báo kết quả xét tuyển viên chức vòng 2 của Cơ quan ĐHQGHN như sau:

TT

Họ tên thí sinh

Ngày sinh

Vị trí dự tuyển

Điểm
xét tuyển vòng 2

Điểm ưu tiên (nếu có)

Điểm tổng

Kết quả
tuyển dụng viên chức
(dự kiến)

1.   

Lê Đình Bình

1988

Chuyên viên phụ trách công tác định biên -
tuyển dụng

92,5

0

92,5

Trúng tuyển

2.   

Mai Hoàng Dũng

1982

Chuyên viên phụ trách
công tác xây dựng
tại Hòa Lạc

88,0

0

88,0

Trúng tuyển

3.   

Phạm Thị Thùy Dương

1992

Chuyên viên phụ trách

công tác kế toán
thanh toán

95,0

0

95,0

Trúng tuyển

4.   

Trịnh Thị Huyên

1991

Chuyên viên phụ trách
công tác chế độ
chính sách

87,5

0

87,5

Trúng tuyển

5.   

Trần Quốc Tự Kiều

1990

Chuyên viên phụ trách
công tác tổ chức bộ máy, nhân sự lãnh đạo

92,5

0

92,5

Trúng tuyển

6.   

Nguyễn Thị Việt Linh

1991

Chuyên viên

Văn phòng Đoàn
Thanh niên - Hội
Sinh viên ĐHQGHN

90,0

0

90,0

Trúng tuyển

7.   

Kim Huyền Linh

1989

Chuyên viên phụ trách
công tác kế toán
tổng hợp và thanh toán

97,25

0

97,25

Trúng tuyển

8.   

Lê Thị Thanh Mai

1983

Chuyên viên phụ trách
công tác thủ quỹ, theo dõi công nợ và tài sản
cố định

95,0

0

95,0

Trúng tuyển

9.   

Lê Thị Hằng Nhung

1987

Chuyên viên phụ trách
công tác văn thư đi

95,0

0

95,0

Trúng tuyển

10.           

Vũ Thị Sinh

1988

Chuyên viên phụ trách

công tác Truyền thông
và quản trị website

92,5

0

92,5

Trúng tuyển

11.           

Hoàng Thị Thảo

1990 

Chuyên viên thư ký mảng đào tạo, kế hoạch tài chính, xây dựng

90,00

0

90,00

Trúng tuyển

12.           

Nguyễn Thị Lệ Thủy

1980

Chuyên viên quản lý hoạt động liên kết
đào tạo quốc tế

70,0

0

70,0

Trúng tuyển

13.           

Phùng Văn Trường

1992

Chuyên viên phụ trách
công tác thanh tra

90,0

0

90,0

Trúng tuyển

14.           

Nguyễn Thanh Vân

1980

Chuyên viên
phụ trách công tác
giám sát tài chính

84,0

0

84,0

Trúng tuyển

Trân trọng thông báo./.

 

 VNU
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :