Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Sau đại học
Các môn thi tuyển sinh đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN
Từ năm 2007, để tham dự kỳ thi tuyển sinh vào hệ đào tạo tiến sĩ của ĐHQGHN, ngoài việc thí sinh phải tham gia thi môn Ngoại ngữ trình độ C (một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc) và bảo vệ đề cương nghiên cứu, thí sinh sẽ phải thi môn chuyên ngành tương ứng với từng ngành/chuyên ngành. Cụ thể như sau:

 

TT

TÊN NGÀNH/
CHUYÊN NGÀNH

MÔN THI
CHUYÊN NGÀNH

1

Ngành Quản lý giáo dục

 

 

Quản lý giáo dục

Đại cương khoa học quản lý

2

Ngành Ngôn ngữ học

 

 

Lý luận ngôn ngữ

Lý luận ngôn ngữ

 

Ngôn ngữ học so sánh - đối chiếu

Ngôn ngữ học đối chiếu

 

Ngôn ngữ học so sánh lịch sử

Ngôn ngữ học so sánh – lịch sử

 

Việt ngữ học

Việt ngữ học

 

Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam

Ngôn ngữ các dân tộc Việt Nam

3

Ngành Tiếng Nga 

 

 

Ngôn ngữ Nga

Lý thuyết ngôn ngữ Nga

 

Lý luận và phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Nga)

Phương pháp giảng dạy tiếng Nga

Ngành Tiếng Anh

 

 

Ngôn ngữ Anh

Lý thuyết ngôn ngữ Anh

 

Lý luận và phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Anh)

Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh

5

Ngành Tiếng Pháp 

 

 

Ngôn ngữ Pháp

Lý thuyết ngôn ngữ Pháp

 

Lý luận và phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Pháp)

Phương pháp giảng dạy tiếng Pháp

6

Ngành Văn học

 

 

Văn học Nga

Văn học Nga

 

Văn học Trung Quốc

Văn học Trung Quốc

 

Văn học Anh

Văn học Anh

 

Văn học Pháp

Văn học Pháp

 

Văn học Bắc Mĩ

Văn học Bắc Mĩ

 

Lý luận văn học

Văn học Việt Nam – lý luận và lịch sử

 

Văn học Việt Nam

Văn học Việt Nam – lý luận và lịch sử

 

Văn học dân gian

Văn học dân gian

7

Ngành Lịch sử

 

 

Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại

Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại

 

Lịch sử Việt Nam cổ đại và trung đại

Lịch sử Việt Nam cổ đại và trung đại

 

Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại

Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại

 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

 

Lịch sử sử học và sử liệu học

Biên soạn lịch sử và sử liệu học

 

Khảo cổ học

Khảo cổ học

 

Dân tộc học

Các dân tộc ở Việt Nam

8

Ngành Triết học

 

 

Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử

Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử

9

Ngành Kinh tế chính trị

 

 

Kinh tế chính trị

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

10

Ngành Chính trị học

 

 

Chính trị học

Lý luận về Đảng cầm quyền

 

Hồ Chí Minh học

Hồ Chí Minh về con đường giải phóng dân tộc và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

11

Ngành Xã hội học

 

 

Xã hội học

Cơ sở xã hội học

12

Ngành Đông phương học

 

 

Trung Quốc học

Lịch sử Trung Quốc

 

Đông Nam Á học

Lịch sử Đông Nam Á

13

Ngành Tâm lý học

 

 

Tâm lý học xã hội

Tâm lý học xã hội

14

Ngành Báo chí

 

 

Báo chí học

Thể loại báo chí

15

Ngành Luật

 

 

Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

Lý luận – lịch sử nhà nước pháp quyền

 

Luật dân sự

Luật dân sự 

 

Luật hình sự

Luật hình sự

 

Luật kinh tế

Luật kinh tế

 

Luật quốc tế

Luật quốc tế

16

Ngành Sinh học

 

 

Nhân chủng học

Sinh học người

 

Động vật học

Động vật học có xương sống

 

Côn trùng học

Côn trùng học

 

Thực vật học

Thực vật học

 

Sinh lý học người và động vật

Sinh lý người và động vật

 

Sinh lý học thực vật

Sinh lý học thực vật

 

Hóa sinh học

Hóa sinh học

 

Mô - phôi và tế bào học

Mô - phôi và tế bào học

 

Vi sinh vật học

Vi sinh học

 

Thủy sinh vật học

Thuỷ sinh học

 

Ngư loại học

Ngư loại học

 

Sinh thái học

Sinh thái học

 

Di truyền học

Di truyền học

17

Ngành Vật lý

 

 

Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Vật lý lý thuyết

 

Vật lý vô tuyến và điện tử

Vật lý vô tuyến

 

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

Vật lý hạt nhân

 

Vật lý chất rắn

 

 

Quang học

Vật lý quang học

 

Vật lý địa cầu

Vật lý địa cầu

18

Ngành Cơ học

 

 

Cơ học vật thể rắn

Lý thuyết đàn hồi và dẻo

 

Cơ học chất lỏng

Cơ học chất lỏng, chất khí và plasma

19

Ngành Hóa học

 

 

Hóa vô cơ

Hoá học vô cơ

 

Hóa hữu cơ

Hoá học hữu cơ

 

Hóa phân tích

Hoá học phân tích

 

Hóa lý thuyết và hóa lý

Hoá lý

 

Hóa dầu và xúc tác hữu cơ

Hoá học dầu mỏ

 

Hóa môi trường

Hoá học môi trường

20

Ngành Khoa học vật liệu

 

 

Vật liệu điện tử

 

21

Ngành Địa chất

 

 

Địa kiến tạo

Địa kiến tạo

 

Cổ sinh và địa tầng

Cổ sinh địa tầng

 

Thạch học

Chu trình địa hoá

 

Khoáng vật học

Chu trình địa hoá

 

Địa hóa học

Chu trình địa hoá

 

Địa chất tìm kiếm và thăm dò

Các phương pháp thăm dò và tìm kiếm khoáng sản

 

Địa vật lý

Địa vật lý

22

Ngành Địa lý

 

 

Địa lý tự nhiên

Địa lý tự nhiên Việt Nam

 

Địa mạo và cổ địa lý

Địa mạo và cổ địa lý

 

Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý

 

 

Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường

Tài nguyên thiên nhiên

23

Ngành Khí tượng

 

 

Khí tượng học

Khí tượng động lực

 

Khí hậu học

Khí tượng động lực

24

Ngành Thủy văn

 

 

Thủy văn học

Tính toán thuỷ văn

25

Ngành Hải dương học

 

 

Thủy thạch động lực học biển

Hải dương học

 

Hóa học biển

Hải dương học

26

Ngành Toán học

 

 

Toán giải tích

Giải tích hàm

 

Phương trình vi phân và tích phân

Phương trình vi phân và tích phân

 

Đại số và lý thuyết số

Đại số - Tôpô

 

Hình học và tôpô

Hình học - Tôpô

 

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Lý thuyết xác suất và thống kê

 

Toán học tính toán

Phương pháp tính

 

Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán

Lý thuyết đồ thị và ngôn ngữ hình thức

27

Ngành Công nghệ thông tin

 

 

Khoa học máy tính

Trí tuệ nhân tạo

 

Hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin

 

Công nghệ phần mềm

Công nghệ phần mềm

 

Truyền dữ liệu và mạng máy tính

Mạng và truyền thông máy tính

28

Ngành Công nghệ điện tử - viễn thông

 

 

Kỹ thuật điện tử

Vi xử lý và kỹ thuật điều khiển

 

Kỹ thuật viễn thông

Kỹ thuật truyền dẫn số

29

Ngành Khoa học và Công nghệ Nanô

 

 

Vật liệu và linh kiện Nanô

Cơ sở vật lý và khoa học – công nghệ Nanô

30

Ngành Thổ nhưỡng học

 

 

Đất và dinh dưỡng cây trồng

Hóa học nông nghiệp

 

Quy hoạch và sử dụng đất nông nghiệp

Quy hoạch và sử dụng đất

31

Ngành Khoa học môi trường

 

 

Môi trường đất và nước

Cơ sở môi trường đất và nước

 

Môi trường không khí

Ô nhiễm môi trường không khí

 

Môi trường trong phát triển bền vững

Sinh thái nhân văn

 Đại học Quốc gia Hà Nội
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :