Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Sau đại học
Kỳ thi sau đại học đợt 1 năm 2007: hơn 2000 người đăng ký thi
Theo Ban chỉ đạo tuyển sinh sau đại học ĐHQGHN năm 2007, các công tác thu nhận, xử lí hồ sơ đăng kí dự thi tuyển sinh đợt 1 năm 2007 tại các Hội đồng tuyển sinh sau đại học của các đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã cơ bản hoàn thành.

Ban chỉ đạo tuyển sinh đã tiến hành công tác kiểm tra hồ sơ đăng kí dự thi theo đúng lịch đã quy định.

Đến ngày 10/04/2007 Hội đồng tuyển sinh sau đại học của các đơn vị tại Đại học Quốc gia Hà Nội đã cơ bản hoàn tất việc thu nhận hồ sơ của các thí sinh, tổng hợp danh sách thí sinh dự thi và chuyển danh sách về Hội đồng tuyển sinh tổ chức thi tuyển thuộc khối thi tương ứng.

Trong khoảng thời gian từ 11/04/2007 đến 20/04/20076 Ban chỉ đạo tuyển sinh của Đại học Quốc gia Hà nội cùng với đơn vị thường trực là Khoa Sau đại học đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị cho đợt thi và kiểm tra việc thu nhận và xử lí hồ sơ đăng kí dự thi tại 10 Hội đồng tuyển sinh sau đại học của các các đơn vị. Việc kiểm tra được tập trung vào các vấn đề như điều kiện văn bằng, thâm niên công tác, đối tượng ưu tiên, đối tượng được miễn thi ngoại ngữ…

Nhìn chung, công tác thu nhận hồ sơ đăng kí dự thi tại các đơn vị thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên ở một số Hội đồng tuyển sinh vẫn tiếp nhận hồ sơ của một số thí sinh còn thiếu giấy tờ, đặc biệt là các văn bản minh chứng về thâm niên công tác. Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo đã kiên quyết yêu cầu các đơn vị rà soát lại và thông báo để các thí sinh bổ sung đầy đủ hồ sơ trước ngày thi tuyển.

Các số liệu cơ bản về tình hình kiểm tra hồ sơ như sau:

  • Tổng số hồ sơ thu tại các đơn vị: 2148
  • Thi đào tạo Thạc sĩ: 1653 (11 thi sau đại học nước ngoài)
  • Thi đào tạo Tiến sĩ: 204 (29 thi sau đại học nước ngoài)
  • Thi lấy Chứng chỉ Ngoại ngữ: 291
  • Số hồ sơ đã được kiểm tra: 944
  • Số hồ sơ cần bổ sung giấy tờ: 134
  • Số hồ sơ không đủ điều kiện dự thi: 2
  • Số thí sinh thuộc diện ưu tiên: 56
  • Số thí sinh được miễn ngoại ngữ: 315.

 Q.T
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :