Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Sau đại học
Năm 2007: ĐHQGHN tuyển sinh 2.300 chỉ tiêu đào tạo sau đại học
Căn cứ Công văn số 3390/BGD&Đ-KHTC ngày 16/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2007 ĐHQGHN sẽ tuyển sinh 2.100 chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ và 200 chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ. Ngày 23/4/2007 Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số 1478/KHCN giao chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ năm 2007 cho các đơn vị đào tạo sau đại học thuộc ĐHQGHN, theo đó chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ được phân bố cho các đơn vị đào tạo như sau:

TT

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

THẠC SĨ

TIẾN SĨ

1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

525

85

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

430

44

3

Trường Đại học Ngoại ngữ

200

8

4

Trường Đại học Công nghệ

230

25

5

Khoa Luật

190

12

6

Khoa Kinh tế

150

10

7

Khoa Sư phạm

125

13

8

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị

45

2

9

Khoa Quản trị Kinh doanh

30

-

10

Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển

20

-

11

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

20

1

12

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Đào tạo và Nghiên cứu Phát triển Giáo dục

15

-

13

Đào tạo liên kết

120

-

Tổng số

2.100

200

 Tin & ảnh: Thảo Nguyên
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :