Trong nước
Trang chủ   >  Tin tức  >   Hợp tác - Phát triển  >   Trong nước
Đầu tư cho bốn trụ cột đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là đầu tư cho tương lai
Ngày 11/8/2012, tại Khu Công nghệ phần mềm (Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh), Bộ Kế hoạch & Đầu tư đã tổ chức Hội nghị Đầu tư và Phát triển cho bốn cơ quan sự nghiệp khoa học - công nghệ và giáo dục đào tạo là Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Đại học Quốc Gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

 
Hội nghị quy tụ đông đảo các nhà quản lý và các nhà khoa học
Đây là chương trình họat động theo sáng kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và chỉ đạo của Chính phủ nhằm đánh giá công tác đầu tư phát triển 5 năm qua và đề xuất chiến lược đầu tư dài hạn cho sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ - giáo dục và đào tạo của bốn trụ cột hàng đầu của đất nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân và Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Thế Phương đồng chủ trì. Tham dự có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh, đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, PGS.TS Phan Thanh Bình - Giám đốc Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, GS.TS Võ Khánh Vinh Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và GS.TS Dương Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam, cùng đông đảo các nhà quản lý, các nhà khoa học.  
 Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao hiệu quả đạt được của
4 cơ quan nghiên cứu, giáo dục lớn
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị và đánh giá về công tác hoạt động theo tinh thần chỉ đạo của 4 cơ quan trên từ năm 2006 đến nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhận định, bốn cơ quan đã phát huy được quyền tự chủ cao trong công tác; chủ động xây dựng thành công mô hình các đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo với hệ thống tổ chức nghiên cứu khoa học và đào tạo đa dạng. Thực hiện tốt sự liên thông liên kết, phát huy tính sáng tạo tự chủ, đồng thời đáp ứng kịp thời yêu cầu nghiên cứu khoa học - đào tạo chất lượng và trình độ cao, phục vụ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa, được các tổ chức trong khu vực và trên thế giới xếp hạng về nghiên cứu khoa học và đào tạo đại học. Đặc biệt 2 lĩnh vực nghiên cứu của ĐHQG Hà Nội đã được lọt vào top 100 các đại học tiên tiến của Châu Á.
Trên nền tảng những thành quả đã đạt được, Phó Thủ tướng khẳng định việc đầu tư cho bốn cơ quan trụ cột là việc làm trọng điểm trong giai đoạn phát triển sắp tới. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan trên cần xác định phương pháp xây dựng kế hoạch phát triển, đặc biệt cần gắn bó chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ GD&ĐT. Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh việc phối hợp với các Bộ thực hiện kế hoạch rút gọn trong giai đoạn từ năm 2013 - 2015 để cân đối nhu cầu và phân loại tính khả thi. Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ GD&ĐT cần có trách nhiệm đóng góp ý kiến với Bộ Kế hoạch & Đầu tư trong việc xây dựng kế hoạch này để trình Quốc hội phê duyệt trong thời gian sắp tới. Trong đó ưu tiên đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư, ủng hộ cho các đơn vị này có cơ chính tài chính mới về KHCN, việc này sẽ được áp dụng sau khi có Nghị quyết Trung ương 6 sắp tới.
 
GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội đưa ra những kiến nghị để 4 trung tâm đào tạo, NCKH hàng đầu đất nước có điều kiện đóng góp tốt hơn cho sự nghiệp chung
Đại diện 4 đơn vị đã nêu một số kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện đầy đủ quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao phù hợp với địa vị pháp lý. Theo đó, được thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ về tài chính, thử nghiệm giao và kiểm soát tài chính theo sản phẩm, theo hợp đồng làm ra sản phẩm đào tạo và khoa học công nghệ; các đơn vị có quyền sử dụng ngân sách để trả thu nhập cho cán bộ theo sản phẩm (chất lượng và số lượng). Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hợp tác quốc tế. Đồng thời kiến nghị, đặt kế hoạch xây dựng ít nhất 6 viện nghiên cứu thành viên đạt trình độ châu lục vào năm 2015 và 15 viện nghiên cứu thành viên vào năm 2020. Từ đó, tạo nền tảng để phát triển các trung tâm nghiên cứu xuất sắc, tạo ra các sản phẩm nghiên cứu chất lượng cao, tư vấn chính sách quốc gia trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đào tạo trình độ cao; triển khai xây dụng và phát triển ngành chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế, tiến tới xây dụng khoa, trường đại học đạt chuẩn quốc tế; đầu tư phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao, các trung tâm suất sắc. Cơ sở vật chất của các đơn vị này cần phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo chất lượng cao.
Thứ trưởng Bùi Văn Ga yêu cầu các nhà trường cần tập trung mở những ngành mang tính tiên phong về khoa học công nghệ xứng tầm
Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT Thứ trưởng Bùi Văn Ga đánh giá cao những giá trị bước đầu của 2 đại học quốc gia cùng với 2 Viện nghiên cứu, Bộ mong muốn các đơn vị thực hiện qui định của nhà nước về GD&ĐT và 2 đại học quốc gia đặt ra các tiêu chí cao hơn các trường khác. Thứ trưởng cũng lưu ý việc mở ngành nghề mới của các đơn vị này còn chưa phù hợp với danh mục ngành nghề của Nhà nước. Thứ trưởng yêu cầu, các nhà trường cần tập trung vào việc mở những ngành đào tạo mang tính mũi nhọn, tiên phong về khoa học và công nghệ xứng tầm của các trung tâm này.
Đồng quan điểm khẳng định vai trò, ý nghĩa của 4 trụ cột trong nghiên cứu khoa học và đào tạo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Thế Phương, cho rằng: Việc đầu tư phát triển cho các đơn vị này là cần thiết và cần lượng vốn rất lớn. Trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn, các đơn vị này cũng cần phát huy chủ động, sáng tạo trong việc huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách thì mới đáp ứng đựơc yêu cầu phát triển. Mặt khác, cũng cần xác định thứ tự ưu tiên, đầu tư phát triển để phát huy sớm hiệu quả cũng như thực hiện tốt chương trình mục tiêu như đã đề ra. Thứ trưởng cũng cho rằng nên cho phép các đơn vị này áp dụng cơ chế tài chính mới về kế hoạch theo kiểu đề án cụ thể.
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ trong điều kiện các nguồn lực còn hạn hẹp, đất nước còn nhiều lĩnh vực cần đầu tư, nhưng Chính phủ vẫn luôn dành quan tâm với những ưu tiên cao so với mặt bằng chung cho 4 cơ quan khoa học hàng đầu cả nước. Chính vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu 4 cơ quan này cần tăng cường hợp tác hiệu quả để sử dụng tốt các nguồn lực và giải quyết những vấn đề lớn của đất nước. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ GD&ĐT cần nâng cao trách nhiệm phối hợp với Bộ Kế hoạch & Đầu tư trong việc lên kế hoạch đầu tư cho Viện Khoa học công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, ĐHQG Hà Nội và ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần nêu rõ tổng nguồn lực Nhà nước sẽ dành cho nghiên cứu khoa học và đào tạo của cả nước, để 4 đơn vị sẽ có những bài toán phù hợp với những nhu cầu đầu tư trung và dài hạn.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng lưu ý các đơn vị này cần ưu tiên chuyển đổi cơ cấu đào tạo, theo hướng tăng tỷ lệ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, giảm đào tạo trình độ đại học, quan tâm phát triển chất lượng đội ngũ giảng viên. Đặc biệt với 2 đại học quốc gia cần khẩn trương và tích cực tham gia xây dựng quy chế mới cho phù hợp với tầm vóc và vai trò của mình trong sự nghiệp đào tạo nhân lực chất lượng cao chất lượng cao của đất nước, phát huy được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học  đỉnh cao, từng bước đạt chuẩn quốc tế đồng thời đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nứơc của Bộ GD&ĐT và các bộ ban ngành khác theo quy định của pháp luật..
>>> Tin liên quan:
 

 Bạch Ngọc Dư - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :