Trong nước
Trang chủ   >  Tin tức  >   Hợp tác - Phát triển  >   Trong nước
Kết nối chương trình phục vụ xây dựng Nông thôn mới với các Chương trình Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ
Chiều 16/11/2017, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thông đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Chương trình Khoa học - công nghệ (KH-CN) phục vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) và Chương trình KH-CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ (Ba Tây) giai đoạn 2016-2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc ĐHQGHN, Chủ nhiệm Chương trình KH-CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao sáng kiến của Chủ nhiệm Chương trình KH-CN phục vụ xây dựng NTM Nguyễn Tuấn Anh về việc kết nối 4 chương trình KHCN có chung mục tiêu ứng dụng cho nông thôn, nông nghiệp và nông dân. Việc kí kết văn bản phối hợp của 4 chương trình nhằm thực hiện các nội dung chung, chia sẻ các thông tin, kết quả nghiên cứu, nguồn nhân lực, các giải pháp và cách thức chuyển giao. Sự hợp tác sẽ tránh trùng lặp, tiết kiệm nhân lực và hiệu quả cao. Chủ nhiệm Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, Chương trình phát triển bền vững Tây Bắc cam kết hợp tác vì đất nước, nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình ghi nhận và đánh giá cao sáng kiến phối hợp giữa Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới với các Chương trình khoa học công nghệ Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, cho rằng đây là hoạt động thiết thực để triển khai chủ trương "Nghiên cứu cơ chế, quản lý liên kết, hợp tác phát triển vùng phù hợp, tạo điều kiện phát triển các khu vực, địa bàn còn nhiều khó khăn, nhất là miền núi, biên giới, hải đảo, Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và phía tây các tỉnh miền Trung" đã được đề ra tại Văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, trong thời gian tới, trước yêu cầu phát triển bền vững các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, các chương trình KH&CN cần có sự phối hợp, lồng ghép nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn lực và đề xuất những cơ chế, chính sách, giải pháp công nghệ thiết thực, hiệu quả phục vụ xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội bền vững của các vùng.

Để triển khai các thỏa thuận ký kết có hiệu quả và nâng cao chất lượng nghiên cứu, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị các đơn vị cần triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu đảm bảo các yêu cầu minh bạch, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả; sớm nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế tổ chức, quản lý hoạt động của các Chương trình; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nhiều tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp tham gia; xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá, nghiệm thu và phổ biến kết quả nghiên cứu và cuối cùng là mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn tài trợ.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng đề nghị các ban, bộ, ngành trung ương tiếp tục có sự quan tâm đặc biệt đến các chương trình khoa học và công nghệ, tạo điều kiện cho các chương trình triển khai có chất lượng tốt nhất, phục vụ phát triển kinh tế 3 vùng gắn với xây dựng nông thôn mới.

Chương trình xây dựng nông thôn mới trong phạm vi cả nước giai đoạn 2011-2020 và phát triển bền vững các vùng trọng điểm Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ là chủ trương, đường lối và quyết tâm chiến lược lớn của Đảng và Nhà nước ta. Để thực hiện thành công các chương trình đó rất cần sự vào cuộc của khoa học và công nghệ, nhằm xây dựng các cơ sở lý luận và thực tiễn, đề ra các giải pháp về cơ chế, chính sách và KHCN, xây dựng các mô hình thí điểm có hiệu quả phục vụ xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển bền vững kinh tế - xã hội của các vùng trọng điểm trong bối cảnh ứng phó với biến đổi khí hậu và mở rộng hội nhập quốc tế.

 

 Ngọc Diệp - Vũ Tùng
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :