Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Biến đổi khí hậu
Ngày 1/06/2011, Giám đốc ĐHQGHN, GS.TS Mai Trọng Nhuận đã kí quyết định số 1609/QĐ-KHCN, Ban hành khung chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Biến đổi khí hậu.

Chương trình thạc sĩ khoa học về Biến đổi khí hậu nhằm cung cấp cho học viên: Kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu. Kiến thức về tác động của BĐKH tới tự nhiên và xã hội ở các vùng khác nhau trên thế giới và ở Việt Nam; về tính dễ tổn thương của cộng đồng và các vùng lãnh thổ dưới tác động của BĐKH. Kiến thức cơ bản về giải pháp giảm thiểu, thích ứng với BĐKH phục vụ xây dựng chiến lược, chính sách phát triển bền vững ở phạm vi toàn cầu, quốc gia và địa phương. 

Hình thức tuyển sinh:
- Xét tuyển, xét chuyển tiếp sinh và người nước ngoài vào học theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Thi tuyển: Các môn thi
+ Đánh giá năng lực;
+ Phỏng vấn;
+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh (theo quy định về môn thi Tiếng Anh dự tuyển đào tạo thạc sĩ của ĐHQGHN).
Chương trình đào tạo:
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 51 tín chỉ, trong đó:
                   - Khối kiến thức chung (bắt buộc):                                         11 tín chỉ
                   - Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:                               28 tín chỉ
                                      + Bắt buộc:                                                      18 tín chỉ
                                      + Lựa chọn:                                                      10 tín chỉ
                   - Luận văn:                                                                          12 tín chỉ


 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :