Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Phê duyệt đề tài nhóm A, B ĐHQGHN năm 2011 của Trường Đại học Kinh tế
Ngày26/7/2011, ĐHQGHN có quyết định số 2120 /QĐ-KHCN phê duyệt 5 đề tài nhóm A, B ĐHQGHNnăm 2011 của Trường ĐHKT. Thời gian thực hiện đề tài: 24 tháng kể từ ngày ký Quyết định.
 Media (VNU)
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :