Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Đăng ký môn học trên cổng thông tin của ĐHQGHN

Thực hiện Điều 28 quy định về Đăng ký môn học trong Quy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/ 2010 của Giám đốc ĐHQGHN, các đơn vị đào tạo cần phối hợp với Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin tổ chức đăng ký môn học ngay trong học kỳ 1 năm học 2011-2012 trên cổng thông tin của ĐHQGHN.
Theo quy định, sinh viên được đăng ký học và thi các môn học trong chương trình đào tạo do bất kỳ một đơn vị đào tạo nào thuộc ĐHQGHN tổ chức giảng dạy. Kết quả các môn học này được chuyển đổi và được thừa nhận ở tất cả các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN.
Các đơn vị đào tạo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản và trên trang web của đơn vị và của ĐHQGHN kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu của các môn học trước thời gian đăng ký học để sinh viên biết, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sinh viên của các đơn vị đào tạo đăng ký môn học, chuyển dữ liệu đăng ký môn học, dữ liệu điểm môn học của sinh viên tới đơn vị đào tạo quản lý sinh viên ngay sau khi kết thúc thời gian đăng ký học và kết thúc việc chấm thi.
 >> Xem chi tiết tại đây
 

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :