Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
23 nhà giáo thuộc ĐHQGHN được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư đợt năm 2011
Ngày 3/11/2011, Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đã ký Quyết định số 117/QĐ-HĐCDGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư cho 34 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư cho 374 nhà giáo.

Theo quyết định, ĐHQGHN có 23 nhà giáo, trong đó có 3 nữ nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư; Tân Giáo sư Hà Huy Bằng công tác tại Khoa Vật Lý (Trường ĐHKHTN). Tân Phó Giáo sư Trần Xuân Tú (sinh năm 1977) công tác tại Trường ĐH Công nghệ là người trẻ tuổi nhất trong danh sách nhà giáo ĐHQGHN được công nhận chức danh đợt này. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Trường ĐHCN có Phó giáo sư trẻ tuổi nhất ĐHQGHN.
Danh sách các nhà giáo ĐHQGHN được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó Giáo sư đợt năm 2011 cụ thể như sau:

STT
Họ và tên
Giới tính
Ngành chuyên môn
Nơi làm việc
Mã số giấy chứng nhận
1
Hà Huy Bằng
Nam
Vật lý
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
160/GS
2
Trần Ngọc Anh
Nam
Khoa học Trái đất
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
1261/PGS
3
Nguyễn Tiền Giang
Nam
Khoa học Trái đất
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
1264/PGS
4
Nguyễn Thị Cẩm Hà
Nữ
Hóa học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
1202/PGS
5
Lê Minh Hà
Nam
Toán học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
1398/PGS
6
Nguyễn Hiệu
Nam
Khoa học Trái đất
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
1265/PGS
7
Dương Văn Hợp
Nam
Sinh học
Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học, ĐHQGHN
1353/PGS
8
Nguyễn Minh Huấn
Nam
Khoa học Trái đất
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
1267/PGS
9
Nguyễn Mạnh Khải
Nam
Khoa học Trái đất
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
1268/PGS
10
Đặng Thị Lan
Nữ
Triết học
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
1407/PGS
11
Vũ Đỗ Long
Nam
Cơ học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
1155/PGS
12
Nguyễn Hà Nam
Nam
Công nghệ thông tin
Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
1172/PGS
13
Đặng Đức Sơn
Nam
Kinh tế
Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
1311/PGS
14
Phạm Đức Thắng
Nam
Vật lý
Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
1434/PGS
15
Nguyễn Ngọc Thanh
Nam
Kinh tế
Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
1313/PGS
16
Nguyễn Trung Thành
Nam
Sinh học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
1356/PGS
17
Nguyễn Quý Thường
Nam
Vật lý
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
1435/PGS
18
Nguyễn Thị Thanh Thúy
Nữ
Chính trị học
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
1414/PGS
19
Trần Xuân Tú
Nam
Điện tử
Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
1181/PGS
20
Trần Anh Tuấn
Nam
Khoa học Trái đất
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
1276/PGS
21
Đinh Hồng Vân
Nam
Ngôn ngữ học
Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN
1341/PGS
22
Nguyễn Thành Văn
Nam
Toán học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
1404/PGS
23
Trịnh Anh Vũ
Nam
Vật lý
Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
1439/PGS

 

 VNU Media - Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :