Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Thay đổi Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ phát triển Khoa học - Công nghệ của ĐHQGHN

Ngày 20/12/2011 Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số 3831/QĐ-KHCN về việc thay đổi Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ phát triển Khoa học - Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội. Nội dung cụ thể như sau:
1. Các ông (bà) có tên sau đây thôi không làm Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ phát triển Khoa học - Công nghệ của ĐHQGHN:
- TS. Phạm Văn Ngọc – Nguyên Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, ĐHQGHN
- TS. Trịnh Ngọc Thạch – Nguyên Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ, ĐHQGHN
- TS. Vũ Đình Giáp – Nguyên Chánh Văn phòng, ĐHQGHN.
2. Bổ nhiệm các ông (bà) có tên sau đây làm Uỷ viên Hội đồng quản lý Quỹ phát triển Khoa học - Công nghệ của ĐHQGHN:
- PGS.TS. Vũ Đức Minh – Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, ĐHQGHN
- PGS.TS Lê Kim Long – Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ, ĐHQGHN
- TS. Đinh Văn Toàn – Chánh Văn phòng, ĐHQGHN

 VNU Media - Ban Khoa học - Công nghệ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :