Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội (bản sửa đổi)

Ngày 16/2/2012, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 628/QĐ-KHCN ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ của ĐHQGHN.
Quyết định này thay thế Quyết định số 3057/KHCN ngày 24/6/2008 của Giám đốc ĐHQGHN. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Xem toàn văn Điều lệ

 

 VNU Media - Ban Khoa học Công nghệ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :