Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Thành lập Hội đồng ngành, chuyên ngành ĐHQGHN nhiệm kỳ 2012-2017

Ngày 02/05/2012, Giám đốc ĐHQGHN ban hành Quyết định số 1387/QĐ-KHCN về việc thành lập 13 Hội đồng ngành/liên ngành Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017, bao gồm:

HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH TOÁN - CƠ - TIN HỌC

HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH VẬT LÝ - ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

HỘI ĐỒNG  NGÀNH HÓA HỌC

HỘI ĐỒNG  NGÀNH SINH HỌC

HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT - MÔI TRƯỜNG

HỘI ĐỒNG NGÀNH KINH TẾ HỌC

HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH VĂN HỌC – BÁO CHÍ

HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ - NGOẠI NGỮ

HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH CÁC KHOA HỌC LỊCH SỬ

HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH CÁC KHOA HỌC VỀ CHÍNH TRỊ VÀ QUẢN LÝ

HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀN LUẬT

HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH TÂM LÝ - GIÁO DỤC 

HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH  KHU VỰC HỌC VÀ QUỐC TẾ HỌC

Các Hội đồng ngành, liên ngành có nhiệm vụ tư vấn cho Giám đốc ĐHQGHN về hoạt động khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực chuyên môn của ngành/liên ngành và hoạt động theo Quy chế hoạt động của Hội đồng ngành và Hội đồng liên ngành được ban hành kèm theo Quyết định số 2721/QĐ-KHCN ngày 6/8/2009 của Giám đốc ĐHQGHN.

 

HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH TOÁN - CƠ - TIN HỌC

 

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

 

Chức trách trong HĐ

1

GS.TSKH. Nguyễn Hữu Công

Khoa Sau đại học- ĐHQGHN

7548618;  0913253607

congnh@vnu.edu.vn

Chủ tịch 

2

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình

Trường ĐHCN

0912185958

nnbinh@vnu.edu.vn

P. Chủ tịch 

3

PGS.TS. Vũ Hoàng Linh

Trường ĐHKHTN

0913062989

Vhlinh.vnu@gmail.com

Thư ký

4

GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh

Viện trưởng viện Cơ – Viện KHCN Việt Nam

0912373212

Uỷ viên

5

GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh

Trường ĐHKHTN

0913205267

anhpk@vnu.edu.vn

Uỷ viên

6

GS.TSKH. Đinh Dũng

Viện CNTT - ĐHQGHN

7546499; 0912390660

dinhdung@vnu.edu.vn

Uỷ viên

7

GS.TS. Nguyễn Hữu Dư

Trường ĐHKHTN

0912223309

dunh@vnu.edu.vn

Uỷ viên

8

PGS. TSKH. Nguyễn Đình Đức

Trường ĐHCN

7547372; 0913044833

ducnd@vnu.edu.vn

Uỷ viên

9

GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng

Trường ĐHKHTN

0912546881

nhvhung@vnu.edu.vn

Uỷ viên

10

PGS. TSKH. Đặng Hùng Thắng

Trường ĐHKHTN

8246206; 0913349968

hungthang.dang@gmail.com

Uỷ viên

11

GS.TSKH. Đào Trọng Thi

Chủ nhiệm Ủy ban VHGD thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. 0913202287

thidt@vnu.edu.vn

Uỷ viên

12

GS.TSKH. Ngô Việt Trung

Viện Toán học – Viện KHCN Việt Nam

0986986053

nvtrung@math.ac.vn

Uỷ viên

13

GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy

Trường ĐHCN

0913531184

nguyenthanhthuy@vnu.edu.vn

Uỷ viên

14

PGS.TS. Trần Xuân Tú

Trường ĐHCN

0904019977

tutx@vnu.edu.vn

Uỷ viên

15

PGS.TS. Trịnh Nhật Tiến

Trường ĐHCN

7547064; 0912101715

tientn@vnu.edu.vn

Ủy viên

(Danh sách gồm 15 người)

 

 

HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH VẬT LÝ - ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

 

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

 

Chức trách trong HĐ

1

GS.TS. Bạch Thành Công

Trường ĐHKHTN

0912489852

bach_thanh_cong@yahoo.com

Chủ tịch 

2

GS.TSKH. Nguyễn Hoàng Lương

Trường ĐHKHTN

0912726888; 38584287;

luongnh@vnu.edu.vn, nghoangluong@gmail.com

P. Chủ tịch

3

PGS.TS. Trương Vũ Bằng Giang

Trường ĐHCN

0915166699

giangtvb@vnu.edu.vn

Thư ký

4

PGS.TS. Nguyễn Thế Bình

Ban KHCN - ĐHQGHN

0904229007

thebinh@vnu.edu.vn

Ủy viên

5

GS.TS. Nguyễn Quang Báu

Trường ĐHKHTN

0913348020

nguyenquangbau@yahoo.com

Uỷ viên

6

PGS.TS. Bạch Gia Dương

Trường ĐHCN

0912140653;7547728

duongbg@vnu.edu.vn

Uỷ viên

7

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức

Phó Giám đốc ĐHQGHN

7547203; 0912224791

ducnh@vnu.edu.vn

Uỷ viên

8

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hải

 Ban Quản lý dự án - ĐHQGHN

0983500726

nhhai@vnu.edu.vn

Ủy viên

9

PGS.TS. Lê Hồng Khiêm

 Viện Vật Lý – Viện KHCN Việt Nam

0974151574

lhkhiem@iop.vast.ac.vn

Ủy viên

10

PGS.TS. Bùi Văn Loát

Trường ĐHKHTN

0912865869

loatbv@vnu.edu.vn

Ủy viên

11

PGS.TS. Hoàng Nam Nhật

Trường ĐHCN

0983006668

hoangnamnhat@gmail.com

Ủy viên

12

GS.TSKH. Nguyễn Xuân Phúc

Viện Khoa học Vật liệu – Viện KHCN Việt Nam

0912008563

phucnx@ims.vast.ac.vn

Uỷ viên

13

PGS.TS Phạm Đức Thắng

Trường ĐHCN

0982173788

pdthang@vnu.edu.vn

Ủy viên

14

PGS.TS. Trần Quang Vinh

Trường ĐHCN

0913579838

vinhtq@vnu.edu.vn

Uỷ viên

15

PGS.TS. Lê Văn Vũ

Trường ĐHKHTN

0904150358

levanvu@hus.edu.vn

Ủy viên

(Danh sách gồm 15 người)

 

 

HỘI ĐỒNG NGÀNH HÓA HỌC

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

 

Chức trách trong HĐ

1

GS.TS. Phạm Hùng Việt

Trường ĐHKHTN

8587964; 0913572589

vietph@hn.vnn.vn

Chủ tịch 

2

PGS.TSKH. Lưu Văn Bôi

Trường ĐHKHTN

8253503; 0912012382

luu.vanboi@vista.gov.vn

P. Chủ tịch 

3

PGS.TS. Lê Thanh Sơn

Trường ĐHKHTN

0903236282

sonlt@vnu.edu.vn

Thư ký

4

GS.TS. Nguyễn Việt Bắc

Viện Hoá học - Vật liệu, Viện KH&CN Quân sự, 17 phố Hoàng Sâm

0903289163

nvbac_chem@yahoo.com

Uỷ viên

5

PGS.TS. Bùi Duy Cam

Trường ĐHKHTN

0913038034

cambd@vnu.edu.vn

Uỷ viên

6

PGS.TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Trường ĐHKHTN

0904231459

nguyencamha74@gmail.com

Uỷ viên

7

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải

Khoa Y – Dược, ĐHQGHN

0913512599

haipharm@yahoo.com

Uỷ viên

8

PGS.TS. Thái Hoàng

Viện trưởng Viện Kỹ thuật nhiệt đới- Viện KHCN Việt Nam

0983587520

 

Uỷ viên

9

GS.TSKH. Đỗ Ngọc Khuê

Viện Kỹ thuật nhiệt đới - Viện KHCN Việt Nam

0913560346

Uỷ viên

10

PGS.TS. Đinh Đoàn Long

Trường ĐHKHTN

0912150799

longdd_ksh@vnu.vn

Uỷ viên

11

PGS.TS Lê Kim Long

 Ban TCCB - ĐHQGHN

Uỷ viên

12

PGS.TS. Trần Thị Như Mai

Trường ĐHKHTN

8253503 ; 0904240005

maitrannhu@yahoo.com

Ủy viên

13

PGS.TS. Nguyễn Văn Nội

Trường ĐHKHTN

0904229565

noinv@vnu.edu.vn

Uỷ viên

14

GS.TSKH. Trần Văn Sung

Viện Hóa học- Viện KHCN Việt Nam

7564794; fax: 8361283

tvs@ich.vast.ac.vn

Uỷ viên

15

PGS.TS. Tạ Thị Thảo

Trường ĐHKHTN

0977323464

tathithao@hus.edu.vn

Uỷ viên

(Danh sách gồm 15 người)

 

 

HỘI ĐỒNG NGÀNH SINH HỌC

 

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

 

Chức trách trong HĐ

1

PGS.TS. Phan Tuấn Nghĩa

Trường ĐHKHTN

0903247424

phantn@fpt.vn

Chủ tịch

2

PGS.TS. Dương Văn Hợp

Viện VSV& CNSH- ĐHQGHN

7547695; 0912307638

hopdv@vnu.edu.vn

P. Chủ tịch

3

TS. Nguyễn Lai Thành

Trường ĐHKHTN

0983010703

Thư ký

4

GS.TS. Trương Việt Dũng

 Khoa Y – Dược, ĐHQGHN

0913050833

vietdung_hmu@yahoo.com.vn

Uỷ viên

5

PGS.TS Phan Minh Giang

 Trường ĐHKHTN

0986651971 phanminhgiang@yahoo.com

Uỷ viên

6

PGS.TS. Nông Văn Hải

Viện Công nghệ Sinh học- Viện KHCN Việt Nam

0904102458; 7562934; vhnong@ibt.ac.vn

Uỷ viên

7

GS.TSKH. Trương Quang Học

Trung tâm NCTN&MT

0913247972

hoc@cres.edu.vn

Uỷ viên

 

8

PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn

Trường ĐHKHTN

8584734; 8547994; 0912097555

huannx@vnu.edu.vn

Uỷ viên

9

GS.TSKH. Trịnh Tam Kiệt

Viện VSV& CNSH, ĐHQGHN

7547748; 0912151300

kiettt@vnu.edu.vn

Uỷ viên

10

GS.TS. Lê Đình Lương

Trung tâm Phân tích AND và CNDT, Nhà E3, Phòng 108, Khu 72 hecta, Vĩnh Phúc, HN

7540602; 0904545050

trungtame3@yahoo.com

Uỷ viên

11

PGS.TS. Nguyễn Văn Quảng

Trường ĐHKHTN

0912097557

nvquang@vnu.edu.vn

Uỷ viên

12

PGS.TS. Trịnh Hồng Thái

Trường ĐHKHTN

0912691460

thaith@vnu.edu.vn

Uỷ viên

13

PGS.TS. Nguyễn Đình Thành

Trường ĐHKHTN

0904204799

nguyendinhthanh@hus.edu.vn

Uỷ viên

14

GS.TS. Phạm Văn Ty

Trường ĐHKHTN

0913315511

typv@vnu.edu.vn

Uỷ viên

15

PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh

Trường ĐHKHTN

0904277958

vinhnv_sh@vnu.edu.vn

Uỷ viên

(Danh sách gồm 15 người)

 

 

HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT- MÔI TRƯỜNG

 

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

 

Chức trách trong HĐ

1

GS.TS. Mai Trọng Nhuận

Giám đốc ĐHQGHN

7547715; 0913341433

nhuanmt@vnu.edu.vn

Chủ tịch

2

PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải

Trường ĐHKHTN

0912322758

nguyenxuanhai@hus.edu.vn

P.Chủ tịch 

3

PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn

Trường ĐHKHTN

0903252559

sonnt@vnu.edu.vn

Thư ký

4

PGS.TS. Đặng Văn Bào

Trường ĐHKHTN

0913049761

baohus@yahoo.com

Uỷ viên

5

PGS.TS. Phạm Văn Cự

Trung tâm Quốc tế nghiên cứu biến đổi toàn cầu - ĐHQGHN

0913300970

pvchanoi@vnn.vn

Uỷ viên

6

PGS.TS. Đỗ Minh Đức

Trường ĐHKHTN

0912042804

ducdm@vnu.edu.vn

Uỷ viên

7

TS Lê Thu Hà

Trường ĐHKHTN

0903217776

lethuha17@yahoo.com

Uỷ viên

8

PGS.TS. Lưu Đức Hải

Trường ĐHKHTN

5582872; 0912102109

haild@vnu.edu.vn

Uỷ viên

9

GS.TS. Nguyễn Cao Huần

Trường ĐHKHTN

8581420; 0913281349

huannc52@gmail.com

Uỷ viên

10

PGS.TS. Chu Văn Ngợi

Trường ĐHKHTN

8585097; 0904235660

ngoicv@vnu.edu.vn

Uỷ viên

11

GS.TS. Phan Văn Tân

Trường ĐHKHTN

0912066237

tanpv@vnu.edu.vn

Uỷ viên

12

GS.TS. Trần Tân Tiến

Trường ĐHKHTN

8584943; 0912011599

tientt@vnu.edu.vn

Uỷ viên

13

PGS.TS. Phạm Quang Tuấn

Trường ĐHKHTN

0988081161

phamquangtuan@hus.edu.vn

Uỷ viên

14

PGS.TS. Bùi Cách Tuyến

Tổng cục trưởng Tổng cục MT, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên &Môi trường

Uỷ viên

15

GS.TS. Đinh Văn Ưu

Trường ĐHKHTN

0913039993

uudv@vnu.edu.vn

Uỷ viên

16

PGS.TS. Nguyễn Văn Vượng

Trường ĐHKHTN

0912147574

vuongnv@vnu.edu.vn

Uỷ viên

(Danh sách gồm 16 người)


 

HỘI ĐỒNG NGÀNH KINH TẾ HỌC

 

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

 

Chức trách trong HĐ

1

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn

Trường ĐHKT

0912257733

nhson@vnu.edu.vn

Chủ tịch 

2

TS. Vũ Anh Dũng

Trường ĐHKT

0915423456

vudung@vnu.edu.vn

P.Chủ tịch

3

TS. Nguyễn Đăng Minh

Trường ĐHKT

0972961050

dangminh@vnu.edu.vn

Thư ký

4

PGS.TS. Phạm Văn Dũng

Trường ĐHKT

0912464494

dungpv@vnu.edu.vn

 

Uỷ viên

5

PGS. TS. Hoàng Văn Hải

Trường ĐHKT

0983288119

haihv@vnu.edu.vn

Uỷ viên

6

PGS.TS. Lưu Đức Hải

Trường ĐHKHTN, Khoa Môi trường

 0912102109

haild@vnu.edu.vn

Uỷ viên

7

TS. Quách Mạnh Hào

 Trường ĐHKT

0984586666

haoqm@vnu.edu.vn

Uỷ viên

8

PGS.TS. Trần Thị Minh Hòa

Trường ĐHKHXH&NV

0904226130

hoatm225@yahoo.com

hoatm225@ussh.edu.vn

Uỷ viên

9

TS. Vũ Quốc Huy

 

 

Trường ĐHKT

0903292232

huyvq@vnu.edu.vn

Uỷ viên

10

PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ

Phó Giám đốc ĐHQGHN

0912062913

nhapx@vnu.edu.vn

Ủy viên

11

TS. Nguyễn Thị Kim Oanh

Giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, khu vực HN

 

Uỷ viên

12

TS. Nguyễn Đức Thành

Trường ĐHKT

0982298105

nguyen.ducthanh@vepr.org.vn

Uỷ viên

13

TS. Võ Trí Thành

Phó Viện trưởng, Viện NC và Quản lý KTTƯ

Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

68 Phan Đình Phùng

0903288979

votrithanh98@yahoo.com

 

Uỷ viên

14

GS.TS.Nguyễn Quang Thuấn

Viện Nghiên cứu châu Âu – Viện KHXH Việt Nam

0903506800

Uỷ viên

15

PGS.TS. Lê Thị Thu Thủy

Khoa Luật – ĐHQGHN

0904397764

lethuthuy70@gmail.com

Uỷ viên

(Danh sách gồm 15 người)

 

 

HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH VĂN HỌC – BÁO CHÍ

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác  

 

Chức trách trong HĐ

1

PGS.TS. Phạm Gia Lâm

Trường ĐHKHXH&NV

0913271901

 lampg@vnu.edu.vn

Chủ tịch

2

TS. Đặng Thị Thu Hương

Trường ĐHKHXH&NV

0906194152

danghuong123@yahoo.com

P. chủ tịch

3

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Trường ĐHKHXH&NV

01201236866

huyenanh02@yahoo.com

Thư ký

4

PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp

 Viện trưởng Viện  Văn học- Viện KHXH Việt Nam

0912246499

Uỷ viên

5

PGS.TS. Đinh  Văn Hường

Ban CT- CTHSSV- ĐHQGHN

0913378601, huongdv@vnu.edu.vn

Ủy viên

6

PGS.TS. Phạm Văn Khoái

Trường ĐHKHXH&NV

0903291309,  khoaipv@vnu.edu.vn

Uỷ viên

7

PGS.TSKH.Nguyễn Hải Kế

Trường ĐHKHXH&NV

0983656099

Uỷ viên

8

GS.TS. Nguyễn Xuân Kính

Viện Trưởng viện Văn hóa – Viện KHXH Việt Nam

0904260108, CQ: 39784868

Uỷ viên

9

TS. Nguyễn Thế Kỷ

Phó trưởng ban Tuyên giáo TƯ

0913273151

Uỷ viên

10

PGS.TS. Đoàn Đức Phương

Trường ĐHKHXH&NV

0912038719

phuongdd@vnu.edu.vn

Uỷ viên

11

PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn

Phó Giám đốc ĐHQGHN

0912000058

sonnk@vnu.edu.vn

Uỷ viên

12

PGS.TS. Dương Xuân Sơn

Trường ĐHKHXH&NV

0913594186

sondx52@yahoo.com.vn

Uỷ viên

13

PGS.TS. Nguyễn Bá Thành

Trường ĐHKHXH&NV

0912441729

bathanh2001@yahoo.com

Uỷ viên

14

PGS.TS. Trần Nho Thìn

Trường ĐHKHXH&NV

0912390387, 38315416

thintnkv@yahoo.com.vn

Uỷ viên

15

PGS.TS. Trần Ngọc Vương

Trường ĐHKHXH&NV

0903475688, 37532580

qbvuong2804@yahoo.com

Uỷ viên

(Danh sách gồm 15 người)

 

 

 HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ - NGOẠI NGỮ

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

 

Chức trách  trong HĐ

1

GS.TS. Nguyễn Hoà

Trường ĐHNN

0912311569

nguyenhoa@vnu.edu.vn

Chủ tịch

2

PGS.TS. Nguyễn Hồng Cổn

Trường ĐHKHXH&NV

0913032965

nghcon@gmail.com

P. Chủ tịch

3

PGS.TS. Nguyễn Chí Hòa

Trường ĐHKHXH&NV

0984657136

nguyenchihoaktv2003@yahoo.com

Thư ký

4

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh

Trường ĐHNN

0904124842

habvn@yahoo.com

Uỷ viên

5

GS.TS. Trần Trí Dõi

Trường ĐHKHXH&NV

0913588364,

doihanh@hotmail.com

Uỷ viên

6

PGS.TS. Đỗ Việt Hùng

Trường ĐHSP Hà Nội

0912922288, Nr: 35631826

 doviethungster@gmail.com

Uỷ viên

7

GS.TS. Nguyễn Văn Khang

Viện Ngôn Ngữ học- Viện KHXH Việt Nam

0912118665,

nvkhang@gmail.com

Uỷ viên

8

PGS.TS. Nguyễn Quý Mão

Trường ĐHNN

0912817670, 38533696

maonguyenquy@yahoo.com

Uỷ viên

9

PGS.TS. Vũ Đức Nghiệu

Trường ĐHKHXH&NV

0913215204

nghieuvd@vnu.edu.vn

Uỷ viên

10

PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Thanh

Viện  VNH &KHPT, ĐHQGHN

0904152536

thanhntv@vnu.edu.vn

Uỷ viên

11

PGS.TS. Vũ Văn Thi

Trường ĐHKHXH&NV

0912378009

vuvanthi@yahoo.com

Uỷ viên

12

TS. Ngô Minh Thủy

Trường ĐHNN

0904139936

ngothuy65@gmail.com

Uỷ viên

13

PGS.TS.Nguyễn Lân Trung

Trường ĐHNN

0903407183

nnlly@yahoo.com

Uỷ viên

14

GS.TS. Hoàng Văn Vân

Khoa Sau đại học- ĐHQGHN

0946296999

Uỷ viên

15

PGS.TS. Phạm Hùng Việt

Viện trưởng Viện Từ điển học và  Bách khoa thư Việt Nam- Viện KHXH Việt Nam

0903257820

phamhungviet52@yahoo.com

Uỷ viên

(Danh sách gồm 15 người)

 

 

HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH CÁC KHOA HỌC LỊCH SỬ

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

 

Chức trách trong HĐ

1

GS.TSKH. Vũ Minh Giang

Phó Giám đốc ĐHQGHN

0913283970

giangvm@vnu.edu.vn

Chủ tịch

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Kim

Trường ĐHKHXH&NV

0915502198

ngkim62@hn.vnn.vn

P.Chủ tịch

3

PGS.TS. Vũ Thị Phụng

Trường ĐHKHXH&NV

0913048258

phungvt@vnu.edu.vn

Thư ký

4

GS.TS.Đỗ Thanh Bình

Trường ĐHSP Hà Nội

0912097921

Ủy viên

5

PGS.TS. Lâm Thị Mỹ Dung

Trường ĐHKHXH&NV

0988017399

bekimkch@gmail.com

Ủy viên

6

PGS.TS. Trịnh Vương Hồng

Viện Lịch sử quân sự- BQP

0982117325, 38363651

Uỷ viên

7

GS.TS. Nguyễn Văn Khánh

Trường ĐHKHXH&NV

0913232351,

khanhnv@vnu.edu.vn

Uỷ viên

8

PGS. TSKH. Nguyễn Hải Kế

Trường ĐHKHXH&NV

0983656099,

Ủy viên

9

PGS.TS. Lâm Bá Nam

Trường ĐHKHXH&NV

0912390354

namlb@vnu.vn

Uỷ viên

10

PGS.TS. Vũ Văn Quân

Trường ĐHKHXH&NV

0912447313

vuvanquan1963@gamil.com

Ủy viên

11

PGS.TS. Trần Thị Quý

Trường ĐHKHXH&NV

0913525419

tranthiquy@yahoo.com

Ủy viên

12

PGS.TS. Phan Phương Thảo

Trường ĐHKHXH&NV

0983281954

phthao62@yahoo.com

Ủy viên

13

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh

Phó Viện trưởng Viện Dân tộc học- Viện KHXH Việt Nam

0912002020

Ủy viên

14

PGS.TS. Tống Trung Tín

Viện Khảo cổ học- Viện KHXH Việt Nam

0915970393

Ủy viên

15

PGS.TS. Trần Ngọc Vương

Trường ĐHKHXH&NV

0903475688

qbvuong2804@yahoo.com

Ủy viên

 

(Danh sách gồm 15 người)

 

 

HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH CÁC KHOA HỌC VỀ CHÍNH TRỊ VÀ QUẢN LÝ

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

 

Chức trách trong HĐ

1

PGS.TS. Phí Mạnh Hồng

Trung tâm ĐTBDGVLLCT- ĐHQGHN

0913203466

phimanhhong@gmail.com

Chủ tịch

2

PGS.TS. Hoàng Bá Thịnh

Trường ĐHKHXH&NV

0904149476

thinhhb@vnu.edu.vn

P. Chủ tịch

3

PGS.TS. Nguyễn Vũ Hảo

Trường ĐHKHXH&NV

0912817816,

nguyenvuhao@hotmail.com,

Thư ký

4

PGS.TSKH. Lương Đình Hải

Viện Nghiên cứu con người- Viện KHXH Việt Nam

0977074488,

tskhldh@yahoo.com

Uỷ viên

5

GS. TS. Vũ Văn Hiền

Trung tâm ĐTBDGVLLCT- ĐHQGHN

0912398896

Uỷ viên

6

PGS.TS. Vũ Quang Hiển

Trường ĐHKHXH&NV

0913084903

hienvq@vnu.edu.vn

Uỷ viên

7

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa

Trường ĐHKHXH&NV

0913507729

kimhoaxhh@yahoo.com

Uỷ viên

8

PGS.TS Nguyễn Quang Hưng

Trường ĐHKHXH&NV

0982079196

nguyenquanghungde@yahoo.de

Ủy viên

9

TS Hoàng Đình Phi

Trường ĐHKT

Khoa Quản trị Kinh doanh

0913235997

Ủy viên

10

GS.TS. Lê Thị Quý

Trường ĐHKHXH&NV

0913300237, 35112521

lethiquy21@fpt.vn

Uỷ viên

11

PGS.TS. Phạm Văn Quyết

Trường ĐHKHXH&NV

0912470932

hamquyet_xhh@yahoo.com

Uỷ viên

12

GS.TS. Nguyễn Đình Tấn

Viện trưởng Viện Xã hội học- Viện KHXH Việt Nam

0912636069

nguyendinhtan@npa.org.vn

Uỷ viên

13

PGS.TS. Phạm Ngọc Thanh

Trường ĐHKHXH&NV

0904110988

thanh_khql@yahoo.com

Uỷ viên

14

PGS.TS. Lê Danh Tốn

Ban Thanh Tra- ĐHQGHN

0913233536

Ủy viên

15

PGS.TS. Nguyễn Thúy Vân

Trường ĐHKHXH&NV

0903227693

nguyenthuyvanlg@yahoo.com.vn

Uỷ viên

(Danh sách gồm 15 người)

 

 

HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀN LUẬT

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

 

Chức trách trong HĐ

1

GS.TSKH. Đào Trí Úc

 

Khoa Luật- ĐHQGHN

 0904289808

 ucbich@yahoo.com

Chủ tịch

2

GS.TS. Phạm Hồng Thái

Khoa Luật- ĐHQGHN

0903235675

thaihanapa@yahoo.com

P. Chủ tịch

3

TS. Nguyễn Thị Quế Anh

Khoa Luật - ĐHQGHN

0983888628 queanhthu@yahoo.com

Thư ký

4

GS.TSKH. Lê Cảm

Khoa Luật - ĐHQGHN

0986985698.

 lecam@vnu.edu.vn

Ủy viên

5

TS. Nguyễn Ngọc Chí

Khoa Luật - ĐHQGHN

 0903408336

 chinn1957@yahoo.com

Uỷ viên

6

GS.TS. Nguyễn Đăng Dung

 Khoa Luật - ĐHQGHN

0904250244

dangdung 52pld@gmail.com

Uỷ viên

7

PGS.TS. Nguyễn Bá Diến

Khoa Luật - ĐHQGHN

0903426509

 nbadien@yahoo.com

Uỷ viên

8

GS.TS. Lê Hồng Hạnh

Viện nghiên cứu khoa học Pháp lý – Bộ Tư pháp

 lhhanh@fpt.vn

0903404583

Uỷ viên

9

GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa

Trường ĐH Luật Hà Nội

0903404589

Uỷ viên

10

PGS.TS. Nguyễn Như Phát

Viện Nhà nước và Pháp luật- Viện KHXH Việt Nam

 0913213451

nguyenphat@hn.vnn.vn

Uỷ viên

11

GS.TS. Hoàng Thị Kim Quế

Khoa Luật- ĐHQGHN

 0903208394

 quehtk@yahoo.com

Uỷ viên

12

GS.TS. Lê Minh Tâm

Phó Chủ tịch Hội Luật gia  Việt Nam

0979358889, leminhtam@moJ.gov.vn

Uỷ viên

13

PGS.TS. Thái Vĩnh Thắng

Trường ĐH Luật Hà Nội

0913536591

 thaivthang_dhl@yahoo.com

Uỷ viên

14

TS. Trịnh Quốc Toản

Khoa Luật – ĐHQGHN

0904164106

quoctoan@vnu.edu.vn

Uỷ viên

15

PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn

Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TƯ

0912659226

Uỷ viên

         

(Danh sách gồm 15 người)

 

 

HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH TÂM LÝ - GIÁO DỤC 

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

 

Chức trách trong HĐ

1

GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Trường ĐHGD

0903234967

locntm@vnu.edu.vn

Chủ tịch

2

PGS.TS. Trương Thị Khánh Hà

Trường ĐHKHXH&NV

01233593567

truongkhanhha@yahoo.com

P. Chủ tịch

3

PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục- ĐHQGHN

0912488694

nqthanhvnu.edu.vn

P. Chủ tịch

4

PGS.TS. Trịnh Văn Minh

Trường ĐHGD

0913453900

minhtv@vnu.edu.vn

Thư ký

5

GS.TS. Nguyễn Hữu Châu

Trường ĐHGD

0903420698

chau.niesac@yahoo.com

Uỷ viên

6

GS.TS.Vũ Dũng

Viện trưởng Viện Tâm lý học- Viện KHXH Việt Nam

0913204007

vudzungtamly@yahoo.com

Uỷ viên

7

GS.TS. Trần Thị Minh Đức

Trường ĐHKHXH&NV

0913094892,

 ductm@vnu.edu.vn

Uỷ viên

8

GS.TS. Lê Ngọc Hùng

Viện Xã hội học- Viện KHXH Việt Nam

0904110197

Uỷ viên

9

PGS.TS. Lê Thanh Hương

 Phó Viện trưởng Viện Tâm lý học- Viện KHXH Việt Nam

0914590082

Uỷ viên

10

PGS.TS. Lê Thị Minh Loan

Trường ĐHKHXH&NV

01203443891

minhloan@mail.ru

Uỷ viên

11

GS. TS. Trần Hữu Luyến                    

Trường ĐHNN

0913237696, 37547550

Ủy viên

12

PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa

Trường ĐHGD

0915584579

ưendykt@yahoo.com

Uỷ viên

13

PGS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

Trường ĐHNN

0912004484

Uỷ viên

14

PGS.TS. Nguyễn Hữu Thụ

Trường ĐH KHXH&NV

0913042833

thunh@vnu.edu.vn

Uỷ viên

15

GS.TS. Đỗ Đình Tống

Trường ĐHNN

0913004355, 38227459

Uỷ viên

(Danh sách gồm 15 người)

 

 

HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH  KHU VỰC HỌC VÀ QUỐC TẾ HỌC

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

 

Chức trách trong HĐ

1

GS. TS. Nguyễn Quang Ngọc

Viện VN H & KHPT- ĐHQGHN

 0913049493

 ngocnq@vnu.edu.vn

Chủ tịch

2

GS.TS. Mai Ngọc Chừ

Trường ĐHKHXH&NV

0912211106,

 mai_ngoc_chu@yahoo.com

P. Chủ tịch

3

TS. Hoàng Anh Tuấn

Trường ĐHKHXH&NV

0988402968

tonkinvn@yahoo.com

Thư ký

4

PGS.TS. Trần Lê Bảo

Trường ĐHSP Hà Nội

0913014712

tran_le_bao@yahoo.com

Ủy viên

5

TSKH. Nguyễn Trọng Do

Chủ nhiệm khoa Quốc tế - ĐHQGHN 0913050135

dont@vnn.vn

Uỷ viên

6

GS.TS. Đỗ Thị Minh Đức

Trường ĐHSP Hà Nội

0989290252

Ủy viên

7

GS. TS. Trương Quang Hải

Viện VNH & KHPT - ĐHQGHN

 0913283922

truongquanghai.IVDES@gmail.com

Uỷ viên

8

PGS.TSKH. Trần Khánh

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

0988115167

Ủy viên

9

TS. Phan Hải Linh

Trường ĐHKHXH&NV

0904306715

linh_ph@yahoo.com

Ủy viên

10

PGS.TS. Phạm Quang Minh

Trường ĐHKHXH&NV

0904696062

phqminh@hotmail.com

Ủy viên

11

PGS.TS. Hoàng Khắc Nam

Trường ĐHKHXH&NV

0945450000

hknam84@yahoo.com

Ủy viên

12

GS.TS. Đỗ Tiến Sâm

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc

0912572929

Ủy viên

13

TS. Nguyễn Văn Sơn

Giám đốc trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội

0913245387

Ủy viên

14

GS.TS. Ngô Đức Thịnh

Viện Văn  hoá dân gian  

0913234452

Uỷ viên

15

PGS.TS. Phạm Hồng Tung

Ban KHCN - ĐHQGHN

0913004068

tungph@vnu.edu.vn

Ủy viên

(Danh sách gồm 15 người)

 

 VNU Media - Ban Khoa học Công nghệ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :