Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Triển khai đào tạo kỹ năng mềm

Ngày 21/05/2012, ĐHQGHN đã có công văn số 1638/ĐHQGHN-ĐT gửi các đơn vị đào tạo về việc triển khai đào tạo kỹ năng mềm. Để đảm bảo cho sinh viên khóa QH2008 tốt nghiệp đúng thời hạn, ĐHQGHN yêu cầu:
Các đơn vị đào tạo:
Thông báo nhắc lại tới tất cả các sinh viên về kế hoạch và điều kiện bắt buộc để được xét tốt nghiệp của khóa QH 2008.
Cung cấp danh sách sinh viên chuẩn bị xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2012 cho Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức trước ngày 23/5/2012.
Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức (HT&CGTT):
Cung cấp đầy đủ, kịp thời acount cho sinh viên QH 2008 theo đề nghị của các đơn vị đào tạo;
- Tổ chức và bảo đảm việc học và thi một cách thuận lợi cho sinh viên; Tất cả các sinh viên QH 2008 được học và thi trước ngày 15/6/2012;
Cung cấp chứng chỉ cho sinh viên đã hoàn thành và đạt điều kiện;
>>> Chi tiết công văn số 1638/ĐHQGHN-ĐT.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :