Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2012
Ngày 07/06/2012, ĐHQGHN ban hành công văn 1818/HD-CTHSSV về việc Hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm học 2011-2012.

Theo đó, các đơn vị triển khai tổng kết công tác thi đua được thực hiện tại đơn vị trong năm học 2011-2012. Trên cơ sở tổng kết, đánh giá hiệu quả đạt được trên các lĩnh vực hoạt động được giao, các đơn vị tiến hành bình xét các danh hiệu thi đua năm học đối với tập thể, cá nhân và đề nghị các danh hiệu thi đua cho đơn vị theo các nội dung tại Hướng dẫn công tác TĐKT của ĐHQGHN tại Công văn số 3531/HD-CTHSSV ngày 25/11/2011 của Giám đốc ĐHQGHN.

Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng cấp ĐHQGHN và cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi về Thường trực Hội đồng TĐKT ĐHQGHN trước ngày 5/7/2012.

Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng cấp Nhà nước gửi về Thường trực Hội đồng TĐKT ĐHQGHN trước ngày 15/8/2012.

Chi tiết xem tại Công văn 1818/HD-CTHSSV.

 

 

 VNU Media - Ban CTCT&HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :