Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Hướng dẫn Xây dựng và phát triển văn hóa cộng đồng ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 25/06/2012, Giám đốc ĐHQGHN đã có Quyết định số 2041/QĐ-ĐHQGHN ban hành Hướng dẫn xây dựng và phát triển văn hóa cộng đồng ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

Văn bản này xác định mục tiêu, nhiệm vụ, nguyên tắc và hệ thống các giải pháp nhằm xây dựng và phát triển văn hóa cộng đồng của ĐHQGHN nhằm tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao của toàn thể cộng đồng ĐHQGHN trong việc phát huy cao độ các giá trị cốt lõi và những truyền thống đáng tự hào của ĐHQGHN; phát huy ưu thế của mô hình tổ chưc và cơ chế hoạt động của ĐHQGHN; tăng cường sự gắn kết nội bộ, gia tăng sức mạnh cộng đồng, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Áp dụng thống nhất trong toàn thể cộng đồng ĐHQGHN, bao gồm các đơn vị thành viên và trực thuộc, các tổ chức, đoàn thể, cán bộ, sinh viên, cựu giáo chức và cựu sinh viên của ĐHQGHN.

Chi tiết Quyết định 2041/QĐ-ĐHQGHN.

 

 ĐHQGHN - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :