Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Hướng dẫn Quản lý và Xuất bản các báo cáo khoa học của các Hội nghị, Hội thảo

Ngày 29/06/2012, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có văn bản số 2145 /HD-KHCN: Hướng dẫn Quản lý và Xuất bản các báo cáo khoa học của các Hội nghị, Hội thảo ở ĐHQHGN.

Để tăng cường công tác quản lý và xuất bản các công trình khoa học báo cáo trong các hội nghị, hội thảo khoa học do Đại học Quốc gia Hà nội hoặc các đơn vị trực thuộc tổ chức, góp phần tăng cường tài nguyên số, phục vụ công tác học tập và nghiên cứu của cán bộ, sinh viên và cộng đồng, ĐHQGHN hướng dẫn các đơn vị thực hiện các quy định về quản lý và xuất bản các công trình khoa học báo cáo trong Hội thảo Khoa học.

Hướng dẫn này áp dụng thống nhất cho tất cả các đơn vị trong toàn ĐHQGHN, các nhà khoa học trong và ngoài ĐHQGHN tham dự HNKH do ĐHQGHN hoặc các đơn vị tổ chức.

Chi tiết Hướng dẫn 2145/HD-KHCN.

 

 Ban Khoa học Công nghệ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :