Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Giải thưởng công trình khoa học tiêu biểu năm 2011

Ngày 17/07/2012, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 2335/QĐ-KHCN về việc tặng Giải thưởng công trình khoa học tiêu biểu năm 2011 cho 4 công trình:

TT

Tên công trình/cụm công trình

Tác giả/đơn vị

1

Luận cứ khoa học cho việc phát triển ngành dịch vụ Việt Nam đến năm 2020

Của PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn và tập thể tác giả, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

 

 

2

Quyền lực trong quan hệ quốc tế: Lịch sử và vấn đề

Của PGS.TS. Hoàng Khắc Nam, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN.

3

Hành vi gây hấn- Phân tích từ góc độ Tâm lý học xã hội

Của GS.TS. Trần Thị Minh Đức, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN.

 

4

Nguy cơ tăng cao ô nhiễm asen trong nước ngầm ở Việt Nam do việc khai thác nước ngầm sâu trong hơn một thế kỷ

Của tập thể tác giả: TS. Lenny H.E Winkel, TS. Phạm Thị Kim Trang, ThS. Vi Mai Lan, Caroline Stengel, TS. Manouchehr Amini, TS. Nguyễn Thị Hạ, GS.TS. Phạm Hùng Việt, TS. Michael Berg, Trường  Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN.

>>> Chi tiết Quyết định 2335/QĐ-KHCN.

>>> Xem chi tiết về các giải thưởng

 VNU Media - Ban Khoa học Công nghệ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :