Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ĐHQGHN

Ngày 19/09/2012, Giám đốc ĐHQGHN đã ban hành Quyết định số 3059/QĐ-CTHSSV về việc Thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng Đại học Quốc gia Hà Nội bao gồm các ông/bà có tên trong danh sách kèm theo.
Danh sách Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ĐHQGHN

1.
GS.TS. Mai Trọng Nhuận
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN, Chủ tịch Hội đồng
2.
PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ
Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN, Phó Chủ tịch Hội đồng
3.
PGS.TS. Đinh Văn Hường
Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN, Phó Chủ tịch Hội đồng
4.
PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn
Phó Giám đốc ĐHQGHN, Ủy viên
5.
GS.TS. Nguyễn Hữu Đức
Phó Giám đốc ĐHQGHN, Ủy viên
6.
GS.TSKH. Vũ Minh Giang
Phó Giám đốc ĐHQGHN, Ủy viên
7.
ThS. Nguyễn Hải Minh
Bí thư đoàn ĐHQGHN, Ủy viên
8.
TS. Đinh Văn Toàn
Chánh Văn phòng, Ủy viên
9.
PGS.TS. Phạm Hồng Tung
Trưởng Ban Khoa học - Công nghệ, Ủy viên
10.
PGS.TS. Vũ Đức Minh
Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính, Ủy viên
11.
TS. Nguyễn Thị Anh Thu
Trưởng Ban Quan hệ Quốc tế, Ủy viên
12.
PGS.TS. Lê Danh Tốn
Trưởng Ban Thanh tra, Ủy viên
13.
TS. Vũ Quốc Thái
Phó Trưởng Ban, phụ trách Ban Đào tạo, Ủy viên
14.
TS. Nguyễn Văn Thông
Phó Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ, Ủy viên
15.
ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Phó Trưởng Ban Chính trị và Công tác HSSV, Ủy viên Thư ký
16.
PGS.TS. Bùi Duy Cam
Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Ủy viên
17.
GS.TS. Nguyễn Văn Khánh
Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Ủy viên
18.
GS.TS. Nguyễn Hoà
Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Ủy viên
19.
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình
Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, Ủy viên
20.
PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn
Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Ủy viên
21.
PGS.TS. Lê Kim Long
Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Ủy viên
22.
GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc
Viện trưởng Viện Việt Nam học & KHPT, Ủy viên
23.
TS. Phạm Thị Trâm
Giám đốc Nhà Xuất bản, Ủy viên
24.
PGS.TS. Phạm Trung Kiên
Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, Ủy viên

 Thường trực Hội đồng

1.
GS.TS. Mai Trọng Nhuận
Chủ tịch
2.
PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ
Phó Chủ tịch 
3.
PGS.TS. Đinh Văn Hường
Phó Chủ tịch
4.
TS. Nguyễn Văn Thông
Uỷ viên
5.
ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Uỷ viên Thường trực, Thư ký Hội đồng

 VNU Media - Ban CT&CTHSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :