Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Giám đốc ĐHQGHN bổ nhiệm Trưởng Ban Đào tạo

Ngày 21/09/2012, Giám đốc Đại học Quóc gia Hà Nội đã ban hành Quyết định 3123/QĐ-TCCB về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Đức, Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, giữ chức Trưởng Ban Đào tạo kể từ ngày 01/10/2012.
Cùng ngày, Giám đốc cũng ban hành Quyết định 3122/QĐ-TCCB về việc TS. Vũ Quốc Thái, Phó Trường Ban Đào tạo, thôi phụ trách Ban Đào tạo kể từ ngày 01/10/2012.
Chi tiết Quyết định 3123/QĐ-TCCB, 3122/QĐ-TCCB.

 VNU Media - Ban Tổ chức Cán bộ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :